Grundkurser under hösten

4 september, 2018

FSR anordnar flera grundkurser i höst. Det gäller faderskapsutredningar, adoption och samarbetssamtal. Det finns fortfarande platser kvar för anmälan till samtliga kurser så ta gärna chansen att anmäla Dig. Gå in på hemsidan sfsr.se och klicka på den kurs där Du vill delta så finner Du möjlighet till anmälan.

 

Styrelsen för FSR

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

FSR Medlemskap 2019

16 November, 2018

Nu är det möjligt att anmäla sitt medlemskap i FSR för 2019. Om du vill bli medlem/förnya ditt medlemskap fyll i formuläret här. …

Remisskonferens om nya regler om faderskap och föräldraskap

2 November, 2018

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till remisskonferens den 13 november för att diskutera förslagen i "Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)". …

Föreläsning av Bill Eddy

26 September, 2018

Här följer en sammanfattning av en heldagsföreläsning med Bill Eddy. Föreläsningen ägde rum i samband med AFCC:s årliga konferens som i år hölls i Washington DC i början av juni. AFCC står för Association of Family and Conciliation Courts. Bill har arbetat som terapeut, familjejurist och medlare. Numera undervisar han på heltid. Föreläsningen handlar om medling med personer med personlighetsstörningar.

Tips om Migrationsverkets rapporter om Familjerätt i andra länder

25 September, 2018

Många av våra klienter har ursprung från länder med andra regelverk för familjerätt. …

Medlingens dag 2018

20 September, 2018

SFM - Svenskt Forum för Medling och konflikthantering meddelar att de kan ta emot sena anmälningar till Medlingens dag 2018 som är i Stockholm den 11 oktober. …

Nyhetsarkiv »