Program för familjerättsdagarna 2018 i Helsingborg 22-23 mars

(information om föreläsare och andra detaljer finns här: http://www.sfsr.se/event/86/familjerattsdagarna-2018/ )


Torsdag 22 mars

09.00 - 10.00 Incheckning, registrering, kaffe och smörgås
10.00 - 10.15 Välkommen
10.15 - 11.00 MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
11.15 - 12.00 Hanna Wallensteen
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Hanna Wallensteen forts.
13.45 - 14.30 Årsmöte
14.30 - 15.00 Fika
15.00 - 16.30 Viveca Sten 


19.00
Festmiddag med underhållning och utdelning av familjerättspriset

 

Fredag 23 mars

09.00 - 10.15 Seminariepass 1
10.15 -10.45 Fika
10.45 -12.00 Seminariepass 2
12.00 -13.00 Lunch
13.00- 14.30 Elaine Eksvärd
14.30 -15.00 Avslutningsfika


Seminarier

1 Arbete med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter Sara Sanzén är psykolog på Rädda Barnen och har sedan 2014 arbetat med familjerättsliga konflikter genom projektet Ett fredat rum. Hon har också skrivit boken ”Ett fredat rum – Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter”. Boken kommer att spridas som ett teoretiskt ramverk till Rädda Barnens manualer ”Barn i Föräldrars Fokus” (föräldrautbildning i grupp) och ”Hanna & Theo” (nytt stödmaterial för samtal med barn). Under seminariet berättar Sara mer om innehållet i detta ”samverkanspaket”

2  Ur domarens perspektiv Mats Sjösten är lagman - domare och myndighetschef vid Varbergs tingsrätt. Han är författare till boken "Vårdnad, boende och umgänge" och har stor erfarenhet av vårdnadsfrågor i teori och praktik. Han föreläser i ämnet i flera olika sammanhang, b.la vid domstolsakademin och på Ersta-Sköndal. Han har varit utredningssekreterare i vårdnadstvistutredninen och expert i 2006 års vårdnadsreform. Mats ger sitt perspektiv på det familjerättsliga arbetet vi gör, och talar t.ex om hur våra utredningar används i domstolen. 

3 Föräldraplan som samtalsverktyg Annika Aspén Franzén är socionom med vidareutbildning i kognitiv psykoterapi och leg. psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Hon arbetar för närvarande som familjebehandlare och föräldrakoordinator inom socialtjänstens öppenvård.

4 Interkulturell kommunikation Karin Sharma Karin har en Master of Science i Interkulturell Kommunikation i USA och har sedan 1979 arbetat inom detta område både för privat och offentlig sektor. Uppvuxen i Venezuela med en svensk mamma och en lettisk pappa reflekterade hon tidigt kring kulturell identitet.