Välkommen till Familjerättssocionomernas Riksförening - FSR

FSR bildades 1996 och är en förening för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning.

Det gäller bland annat frågor om vårdnad, boende, umgänge, adoption och faderskap.

Arbetet inom FSR görs ideellt av föreningens styrelse,  referenspersoner från olika kommuner samt ett antal engagerade medlemmar.

Som medlem får du möjlighet att delta i seminarier och konferenser, möjlighet att läsa artiklar och annan information som läggs ut på föreningens hemsida. FSR strävar också efter att delta i den offentliga debatten och påverka lagstiftningen genom exempelvis remissvar samt att sprida kunskap om familjerättsligt arbete.

För mer information - kontakta FSR

Registrera dig som medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Via länken Medlem ovan, eller genom att klicka här kan du registrera dig. Kom ihåg att också sätta in 250 kr, samt ange ditt namn, arbetsgivare och vilket år det gäller på FSR:s plusgiro 6045289-3, org.nr 855100-7332, betaladress: Box 1009, 791 10 Falun

Obs! Arbetet med medlemsregistreringen underlättas om den som vill bli medlem registrerar sig på hemsidan innan man betalar medlemsavgiften. Om man gör tvärtom och det blir ett tidsglapp däremellan kan man skicka in ett mejl för att påminna den som ansvarar för medlemsregistret. Man behöver endast registrera sig på hemsidan vid ett tillfälle och man kan själv ändra sina uppgifter under profil.