På gång

Grundkurs i adoption

GRUNDKURS I ADOPTION, 2 dagar, Uppsala 4-5 oktober 2018
Grundkursen riktar sig till dig som nyligen börjat handlägga adoptionsärenden. Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper. Du kommer erhålla kunskap om utredningsförfarande gällande internationell och nationell adoption. Utbildningsdagarna sker i föreläsningsform med avbrott för frågor, diskussioner i storgrupp och smågrupper samt film. Cecilia Granberg är gästföreläsare från MFOF, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Kursledare är familjerättssocionomerna Anna-Carin Fagersand och Susanne Landquist båda med lång och bred erfarenhet av familjerättsligt arbete. Anna-Carin har sedan flera år tillbaka varit engagerad i adoptionsfrågor dels som utredare, dels som utbildare i Västerås och i Stockholm i den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. Intresset för adoptionsfrågor grundlades när hon arbetade på kvinnokliniken som kurator. I sitt arbete på kliniken var Anna-Carin knuten till Fertilitetsmottagningen och arbetade där med barnlöshetsproblematik. Susanne arbetar som familjerättssekreterare i Västerås. Hennes arbetsuppgifter är bland annat att handlägga adoptionsfrågor och har varit utbildare till den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. 
Kursens innehåll: Introduktion och presentation. Cecilia Granberg från MFoF deltar första halvdagen och presenterar myndighetens verksamhet. Historik. Konventioner. Vilka barn adopteras? Internationell och nationell adoption. Viktiga begrepp inom adoptionsområdet. Barnlöshetsproblematik. Socialnämndens uppgifter och ansvar gällande adoption. Föräldrautbildningen och förberedelsesamtal. Adoptionsprocessen. Medgivandeutredning. Etiska dilemman. Lagstiftning.
 
Anmälan och information
Anmälan till kursen sker via denna länk: https://dinkurs.se/Grundkursadoptionuppsala2
 
Kursen hålls på Hotel Clarion Gillet i Uppsala. Hotellet har möjlighet att erbjuda ett visst antal rum till en kostnad av 1396 kr/natt inkl. moms. 
För att boka: 
Maila till reservation.cl.gillet@choice.se och uppge kod 2085GR004408, de datum ni önskar bo samt era kontaktuppgifter.
Vid ankomster efter 16:00 ber vi er att notera ett betalkortsnummer för garanti av er bokning.

Det går även bra att ringa till hotellet på 018 68 18 00 och lämna era uppgifter efter att ni erhållit en bekräftelse på er bokning

Kursen inleds på torsdagen 4 oktober kl. 9.30 med fika och kl. 10.00 påbörjas kursen. Avslutning den 5 oktober kl 16.00. Kostnaden är 5000 kr för medlemmar och 6500 kr för icke medlemmar. Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsanmälan görs via länk på hemsidan. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset men inte logi. Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Är kursen fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via mail. Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. Frågor om kursen besvaras av Anna Ekman: 
anna.ekman@lidkoping.se

Grundkurs i faderskapsutredningar

Datum: 10-12 oktober 2018

Grundkurs i faderskapsutredningar 10-12 oktober 2018
Plats: Quality Hotel Skellefteå Stadshotell, Stationsgatan 8-10, 931 31 Skellefteå, Tel. +46 (0)910 71 10 61, Mejl: q.skelleftea@choice.se

Kursledare är Irena Nakevska som är auktoriserad socionom och arbetar på familjerätten i Burlövs kommun.

Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar.

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 6 - 8 november 2018 på Elite Hotel Arcadia. 
Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med  familjerätt drygt  30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han har sedan 2003 hållit i  olika  familjerättsliga utbildningar. Han är sedan 2009 kursansvarig för  de ettåriga fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal/familjemedling   respektive vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola.   
Plats: Elite Hotel Arcadia, se www.elite.se Tider: tisdag 6/11 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 7/11 kl 09.00 - 16.00, torsdag 8/11 kl 09.00 – 16.00 Kursavgift; 7 000:- kr för medlemmar och 8 500:- kr för icke medlemmar. Sista anmälningsdag: 30 september 2018. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Hotel Arcadia som kan bokas på tel tel 08 - 4000466 eller via reservation.arcadia@elite.se, uppge bokningskod 4840367. Bokningarna ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Rummen finns bokningsbara fram till 30 september 2018. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen. Pris enkelrum 1780 kr inkl frukost och moms, för dubbelrum tillkommer tillägg. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. 
Länk till anmälan: https://dinkurs.se/samarbetssamtalnov2018
Medlemsavgiften är 250 kr. 
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail. 
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se 
Vid för få anmälda deltagare den 20180930 kan kursen komma att flyttas till den 7-9 maj 2019 Du får då ett erbjudande att i förhand anmäla Dig till den kursen. Det blir samma pris och samma plats.  
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in 7 000 kr eller 8 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.Viktigt: Om Du inte får en bekräftelse via e-post ganska snart efter  anmälan har något gått fel. Kolla i Din korg för spam eller s k  massutskick om den finns där annars kontakta info@sfsr.se så att vi kan  ordna problemet. 
Ur kursinnehållet: 
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?
Första gemensamma samtalet 
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande 
Opartiskhet och neutralitet
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt? 
Hur hantera ”historien” - Vad behöver vi veta?
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare? 
Hur ska en samtalsledare vara?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal – hur gör man?
Utvidgade samarbetssamtal
Ekonomi, underhåll, m.m.
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt? 
Vad är konflikt och försoning? 
Överenskommelser och avtal 
Avslutning
Uppföljning 
m.m.
Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.