Hur blir du medlem i FSR?

Registrera dig som medlem

FSR är en föreningen för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning.

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Via länken Medlem ovan, eller genom att klicka här kan du registrera dig som medlem.

Kom ihåg att också sätta in 250 kr, samt ange ditt namn, på FSR:s plusgiro 6045289-3, org.nr 855100-7332, betaladress: Box 1009, 791 10 Falun

Obs! Du måste både betala och registrera dig som medlem för att få tillgång till medlemssidan. Därefter tar det cirka 14 dagar innan du kan logga in.

Registrera konto