Hej i Sverige - Mölndals stad

29 augusti, 2012

Sara Lanneng

En intervju med familjerättssekreterare Sara Lanneng

Hur många invånare finns i Mölndals Stad?

Mölndals Stad har drygt 61 000 invånare.

Hur många personer/tjänster har ni som arbetar med familjerätt i Mölndal och vilka arbetsuppgifter har ni?

Vi är sex personer på fyra och en halv tjänst som arbetar med familjerättsliga frågor. Utöver det har vi en assistent som arbetar med alla faderskap. I våra arbetsuppgifter ingår att ha samarbetssamtal, skriva avtal, utföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, lämna upplysningar till tingsrätten, ordna umgängesstödjare, genomföra medgivandeutredningar, närståendeadoptioner, utreda särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. Vi har även haft barngrupper för barn till skilda föräldrar men på grund av för hög arbetsbelastning ska vår öppenvård ha det tills vi har utrymme att ha det igen.

Hur är ni organiserade?

Vi ingår i socialtjänsten i Mölndal och ligger under familjeavdelningen. I familjeavdelningen ingår utredningsgruppen för barn och unga, familjehemssekreterare, socialsekreterare som arbetar med kontaktfamiljer, familjerådgivningen och familjerätten. Det ska även tillkomma barnsekreterare som arbetar med familjehemsplacerade barn. Därför planeras det en omorganisation eftersom vår avdelning blir för stor. Men hur den organisationen ska se ut vet vi inget om ännu.

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?

Det roligaste har varit att ha barngrupperna för barn till skilda föräldrar. Det mest utmanande är samarbetssamtalen där det finns mycket att utveckla. Jag och en kollega ska gå en utbildning i samarbetssamtal på 15 högskolepoäng under hösten och våren på Ersta Sköndal högskola vilket jag ser mycket fram emot. Jag tycker om variationen i mitt arbete, att både få jobba med föräldrar som har svårt att samarbeta med varandra, föräldrar som älskar varandra och vill adoptera och att få träffa barnen till dessa föräldrar.

Vad har ni på gång i er arbetsgrupp?

Vi har ett projekt – barn i svåra vårdnadskonflikter. Målet är att skapa nya rutiner och bättre samarbete när det pågår en barnavårdsutredning samtidigt som en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Tanken är att genomföra utredningarna parallellt i vissa delar och tillsammans i vissa delar och att ha gemensamma samtal med barnet så att barnet inte ska behöva träffa många olika personer.

Inom öppenvården pågår det BIFF-utbildningar. Barn i Föräldrars Fokus vilket är en utbildning för föräldrar som befinner sig i familjerättsliga konflikter. De föräldrar som har gått utbildningen har varit mycket nöjda.

Vad får man inte missa när man besöker Mölndal?

Gunnebo slott är en vacker plats att åka till och en guidad tur i slottet är att rekommendera. De serverar även god, närproducerad mat i servering i de gamla tjänstebostäderna. Om man vill äta god mat med trevlig utsikt över golfbana och kanske även ta en golfrunda kan man åka till Hills. Det finns också fina naturreservat som Safjället i centrala Mölndal och Sandsjöbacka.