Sammanfattning av artikel ur British Journal of Social Work (2001) 31, 81-117.

18 november, 2009

Sammanfattning av artikel ur British Journal of Social Work (2001) 31, 81-117.

 

Karl-Franz Kaltenborn, docent vid Marburg universitet i Tyskland, har tidigare publicerat arbeten inom barn- och familjesociologi, separation och vårdnadstvister. Han har doktorerat inom såväl sociologi som medicin. I den artikel som här refereras beskriver han sin studie av barns och ungdomars upplevelser av olika boendearrangemang efter en separation. Artikeln har titeln “Children´s and young people´s experiences in various residential arrangements: a longitudinal study to evaluate criteria for custody and residence decision making.”

 

Syftet med studien är att ta reda på vilka kriterier som är av betydelse för att barn till separerade föräldrar ska få en god uppväxt. Kaltenborn utvärderar de kriterier som hittills använts för att bestämma vårdnad och boende i domstol. Dessa kriterier är barnets anknytning, barnets preferenser, samma kön som boendeföräldern, föräldrakapacitet samt kontinuitet i boendet. Studien genomfördes i Tyskland genom att djupintervjua 62 barn och deras föräldrar. Även föräldrar, syskon och halvsyskon intervjuades. Barnpsykiatriska journaler och domstolshandlingar granskades. En uppföljningsstudie gjordes när barnen blivit vuxna (mellan 16-39 år).

 

Följande slutsatser avseende de undersökta kriterierna gjordes:

 

  • Boendearrangemang i enlighet med barnets relationer och preferenser ökade barnets chanser till ett gott liv.

 

  • Barnets relationer är inte statiska, om barnet önskar flytta pga ändrade förhållanden mår det bäst av att få göra det.

 

  • Boendearrangemang mot barnets vilja innebär svårigheter för barnet som kan hanteras på tre sätt: lidande, anpassning eller initiativ till förändring.

 

  • Man hittade varken för- eller nackdelar för barnet med att växa upp hos en förälder av samma kön.

 

  • Nedsatt föräldrakapacitet är en riskfaktor för barnets välbefinnande. Barn kan dock finna sig väl tillrätta även hos en sådan förälder om det finns en annan vuxen (ex farmor, granne, ny partner) som fungerar väl och har tät kontakt.

 

  • Vad gäller kontinuitet framkom att om barnet får bo där det vill, är kontinuitet viktigt. Men är förhållandena hos boendeföräldern dåliga, mår barnet bäst av att få flytta.

 

  • Sammanfattningsvis ses att kriterierna föräldrakapacitet och kontinuitet anses som viktiga men underordnade anknytning och barnets egna preferenser. Kaltenborn konstaterar att föräldrakapacitet och kontinuitet påverkar barnets preferenser och anknytning, och att om man noga tar reda på de senare även täcker in övriga viktiga kriterier.

 

Som ”sidofynd” uppmärksammades att föräldrarnas samarbete (eller åtminstone konfliktreduktion) samt tillåtelse att besöka den andre föräldern ses som viktigt för barnets välbefinnande. För fler detaljer rekommenderas artikeln i sin helhet. Studien belyser dock inte hur vi bäst kan ta reda på barnets egna preferenser och anknytning på ett säkert sätt.

/Cecilia J Granberg

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Medlemskap och Familjerättsdagar

28 December, 2017

Styrelsen för FSR önskar alla medlemmar God fortsättning och ett Gott Nytt År. Intresset för Familjerättsdagarna 2018 är redan överväldigande och över all förväntan (Vi blir faktiskt lika överraskade varje år). Vi är mycket tacksamma för alla anmälningar och hälsar alla välkomna. Gällande medlemskapet har många redan löst medlemsavgift för 2018 och vi hoppas på fler. Vi har några önskemål om registrering av medlemskapet enligt nedan.

Kallelse till årsmöte 22 mars 2018

20 December, 2017

Styrelsen i FSR bjuder härmed in våra medlemmar till årsmöte 2018 Årsmötet kommer att äga rum i Helsingborg på Helsingborg Arena kl. 13. …

Familjerättsdagarna i Helsingborg 22-23 mars 2018

7 December, 2017

Styrelsen är nu glada att kunna bjuda in till Familjerättdagarna i Helsingborg den 22-23 mars 2018 och samtidigt kalla till årsmöte som äger rum kl. den 22/3-18 kl. 13. …

Grundkurs i adoption

28 November, 2017

FSR arrangerar Grundkurs Adoption, två dagar i Stockholm 31 jan - 1 feb 2018. …

Kurs i utredningar och upplysningar

27 November, 2017

Nu är det hög tid att anmäla sig! I februari startar en ny kurs i "Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20" på Ersta-Sköndal. …

Nyhetsarkiv »