Grundkurs i samarbetssamtal

3 december, 2016

FSR presenterar
SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN?
En grundkurs i att leda samarbetssamtal
14 - 16 februari 2017 på Elite Hotell Arcadia i Stockholm. För närmare uppgifter se www.Elite.se
Ur kursinnehållet:
Inledande enskilda samtal
Första gemensamma samtalet
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt?”
”Vad behöver vi veta?”
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal
Utvidgade samarbetssamtal
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt?
Vad är konflikt och försoning?
Hur screenar man för våld och hot?
Överenskommelser och avtal
Avslutning
Uppföljning
m.m.

Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med familjerätt drygt 30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han var ordförande i FSR 1996-2002 och är sedan hösten 2009 kursansvarig för den ettåriga fördjupningsutbildningen om samarbetssamtal/familjemedling vid Ersta högskola.

Plats: Elite Hotell Arcadia i Stockholm, se www.elite.se
Tider:  tisdag 14/2 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 15/2 kl 09.00 - 16.00, torsdag 16/2 kl 09.00 – 16.00
Kursavgift;  6 000:- kr för medlemmar och 7 500:- kr för icke medlemmar.
Anmälan via följande länkar: https://dinkurs.se/41892, eller https://dinkurs.se/appliance/?event_id=41892
Sista anmälningsdag: 31 januari 2017.

Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Hotell Arcadia som kan bokas på tel 08-56621500 och uppge bokningskod Block Id  4235083.

Om kostnaden för hotellvistelsen skall faktureras måste ett fakturaunderlag lämnas senast 3 dagar innan ankomst. Det ska innehålla fakturaadress, ev märkning samt organisationsnummer.
Rummen finns bokningsbara fram till 14 januari 2017. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen.
Enkelrum 1385 kr inkl frukost och moms, Dubbelrum 1585 kr inkl frukost och moms. Om Du önskar få kostnaden för hotellrummet fakturerad ber hotellet att fakturaunderlag med företagsnamn, fakturaadress samt en signatur på att det är okej att vi fakturerar lämnas till hotellet. Du måste själv noga överenskomma förutsättningarna för boendet på hotellet. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR.

Medlemsavgiften är 250 kr.
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser.
Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail.

Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se

Anmälan är bindande.
Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura. OBS var noga med att ange rätt epost adress vid anmälan.
Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in
6 000 kr eller 7 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Du får annars en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.