Hej i Sverige, En liten glimt i hur det är att arbeta i Botkyrka kommun

26 oktober, 2010

  Intervju med Familjerättssekreterare Tina Asplund

  

Hur många invånare bor det i Botkyrka kommun?

Botkyrka kommun har cirka 82 000 invånare.

Hur många tjänster har ni på familjerättssektionen i Botkyrka kommun?

Vi är tio personer som arbetar på familjerättssektionen, åtta familjerättssekreterare, en assistent och en chef. Assistenten tar hand om alla våra sambofaderskap.

Vad har du för arbetsuppgifter på familjerättssektionen?

Jag utreder ärenden som handlar om särskilt förordnad vårdnadshavare, fastställer faderskap (MF-protokoll), snabbyttranden, skriver avtal och jag sitter i telefonjouren och ger enskild rådgivning. Nyligen har jag börjat med frivilliga samarbetssamtal. Jag ingår även i en sektionsövergripande grupp som ska se över socialförvaltningens arbete med personer som blivit utsatta för våld i nära relationer. Jag tror att det var allt.

Hur är ni organiserade?

Familjerättssektionen lyder under utredningsenheten. Utredningsenheten är en av sex enheter som lyder under socialförvaltningen. Inom arbetsgruppen har vi flera mindre grupper med olika ansvar för olika ärendetyper. Vanligen ingår vi i flera av dessa undergrupper.

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?

Jag tycker de är roligt och spännande att möta klienter och att ha klientsamtal. Det händer oväntade saker hela tiden. Det är också roligt att implementera nya metoder, utveckla arbetssätten och hitta möjligheter till förbättringar i arbetet.

Vad har ni på gång i er arbetsgrupp?

Vi har blivit beviljade projektmedel från länsstyrelsen för att arbeta utifrån en modell som heter Konflikt och försoningsmodellen i vårdnad, boende och umgängesärenden. Modellen är norsk och fungerar mycket väl i Norge. Under hösten kommer vi att gå på flera föreläsningar samt seminarier kring modellen. Så snart ett lämpligt ärende dyker upp kommer vi att börja arbeta enligt modellen. Vi har fått projektmedel för ett år och förhoppningsvis får vi för ytterligare ett år.

Vi håller också på att starta upp en umgängesstödsverksamhet med egen lokal där barn kan ha umgänge tillsammans med sina föräldrar i de fall då en kontaktperson behöver närvara.

Vad får man inte missa när man besöker Botkyrka kommun?

Man får inte missa ett besök på Subtopia. Subtopia är en internationell mötesplats för utövare och åskådare av konst och kultur. Hit kan man gå för att se en föreställning, lyssna på en föreläsning, gå en kurs eller äta en god lunch i restaurangen. Subtopia är Skandinaviens ledande center för nycirkus. Subtopia ligger vackert vid natursköna Alby.

Man får inte heller missa ett besök på Mångkulturellt centrum som är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.. Där kan man exempelvis titta på utställningar och avnjuta vällagad vegetarisk mat i restaurangen. Mångkulturellt centrum ligger i Fittja.

Vad är det som man inte vet om din arbetsplats som är stämningshöjande?

Varje måndag morgon fikar vi tillsammans, det blir en bra start på veckan. Vi uppmärksammar varandras födelsedagar med en blomma och fika. En gång i månaden går vi ut och äter lunch tillsammans. Vi har också en stående lottorad som vi lämnar in tillsammans. Vi väntar fortfarande på storvinsten!

Vid pennan

Helen Engstrand

FSR