Hej i Sverige, en liten glimt av hur det är att arbeta på Familjerättsenheten i Uppsala Kommun

1 november, 2010

En intervju med familjerättshandläggare Karin Ramberg Hedqvist

Hur många invånare finns i Uppsala? 
Uppsala är Sveriges fjärde stad och har 2010 ca 195.000 invånare.

Hur många tjänster har ni vid familjerättsenheten i Uppsala och vilka arbetsuppgifter arbetar ni med?
På Familjerättsenheten är vi 17 personer som arbetar, uppdelade på följande hela tjänster:
10,5 familjerättssekreterare
1 gruppledare (2x 0,5)
2 assistenter
1 chef

Vi arbetar med adoptioner, avtal, faderskapsutredningar, namnutredningar, samarbetssamtal och vårdnadsutredningar. Chefen har personal och budgetansvar och arbetar inte med egna utredningar, assistenterna arbetar självständigt med faderskapsutredningar för sammanboende föräldrar samt sköter vår reception förutom övriga administrativa uppgifter. Varje familjerättssekreterare arbetar med flera av våra arbetsuppgifter, dock inte med alla.

Vilka arbetsuppgifter har du? 
Jag delar gruppledartjänsten med en kollega och är familjerättssekreterare på den andra halvan. Jag har arbetat här mycket länge och är på väg att bli pensionär.  

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?
Jobbet är fortfarande roligt och bjuder på utmaningar. Att möta föräldrar i samarbetssamtal och känna att de går vidare i sitt föräldraskap med bättre samarbete ger stor tillfredsställelse, liksom att kunna dela med sig till kollegor av min långa erfarenhet.

Vad har ni på gång inom er arbetsgrupp?
I vår grupp pågår en föryngring av personalen vilket är mycket positivt, det leder till nya sätt att se på arbetet och en större dynamik. Vi har aldrig varit en arbetsplats med stora projekt utan arbetar på och förnyar/förändrar allteftersom. En ny arbetsuppgift som kommit till under senaste året är arbetet med kontaktpersoner i umgängesärenden.

Vad får man inte missa när man besöker Uppsala? .
Domkyrkan är traditionellt det man inte ska missa vid ett besök i stan. Den är mäktig och vacker. Kvarteren runt kyrkan är hjärtat i Uppsala. Söker man natur är en promenad utefter Ekolns stränder i Morga hage härlig, liksom en skridskotur på samma vatten på vintern.