Hej i Sverige, en liten glimt i hur det är att arbeta med familjerätt i Östersunds kommun

20 juli, 2011

En intervju med Familjerättssocionom Barbro Moström

Hur många invånare finns i Östersunds kommun?

Det bor cirka 60 000 invånare i Östersunds kommun.

Hur många personer/tjänster har ni som arbetar med familjerätt i Östersund och vilka arbetsuppgifter har ni?

Vi har sex tjänster som arbetar med familjerättsliga frågor och utanför vår arbetsgrupp finns administratörer som har S-faderskap som en av sina arbetsuppgifter. Vi delar chef med medarbetare som arbetar med utredningar av barn. Vi som arbetar med familjerätt har arbetsuppgifterna; utredningar, yttranden, faderskap (MF), medgivanden, samarbetssamtal och umgängesstöd samt turas om att bedriva barngrupp för barn till separerade föräldrar.

Hur är ni organiserade?

Vårt område heter Barn, ungdom och vuxen (ca 45 tjänster). Vårt team heter Barn och familj (16 tjänster) där familjerätt ingår. Internt kallar vi oss Familjerättsgruppen. Teamet har två chefer som har delat ansvar för teamet men en har huvudansvar för familjerätt.

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?

Det är ett varierat, fritt och självständigt arbete. Det händer mycket på det familjerättsliga området, både lagstiftnings- och metodmässigt, vilket är spännande. Vi träffar alla typer av föräldrar, många är resursstarka med bra barnperspektiv. Samarbetssamtalen är många gånger ett förebyggande arbete som är utvecklande även för mig som samtalsledare. Vi träffar många barn och får stor erfarenhet av barnsamtal.

Vad har ni på gång inom er arbetsgrupp?

Vår barngrupp Bubblan har 10-års jubileum i höst, vilket vi ska försöka fira och uppmärksamma. Vi vill också jobba för att få till föräldragrupper för de föräldrar vars barn går i Bubblan. Vi önskar även själva anordna föräldrautbildning inför adoption, vilket tidigare har skett via ett studieförbund. Får se om vi får med oss våra chefer på de två sistnämnda planerna...

Vad får man inte missa när man besöker Östersund?

Både sommartid och vintertid har man en underbar utsikt från Frösö kyrka bort mot Oviksfjällen. Sommartid kan man med fond av fjällen sitta där och se teaterföreställningen om Arnljot. Man kan även åka högst upp i Termosen (som den kallas i folkmun) Jämtkrafts anläggning, där det ligger en restaurang högst upp med milsvid utsikt över fjällvärlden. Frösö utsiktstorn erbjuder också samma härliga vyer.