Hej i Sverige. En liten glimt i hur det är att arbeta i Kalmar kommun

17 april, 2010

Intervju med Familjerättssekreterare Myrna Nilsson

Hur många invånare bor i Kalmar?

C:a 61000

Hur många tjänster har ni på familjerätten i Kalmar?

I Kalmar har vi 5 familjerättssekreterare, en assistent och vi delar en enhetschef med andra grupper.

Vad har du för arbetsuppgifter på familjerätten?

Jag arbetar i stort med de flesta arbetsuppgifter inom familjerätten. Jag utreder ärenden som handlar om vårdnad/boende/umgänge, särskild förordnad vårdnadshavare, ensamkommande flyktingbarn, faderskap(MF) och kontaktperson vid umgänge. Jag ger enskild rådgivning och har samarbetssamtal. Leder tillsammans med kollegan Björn föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar. Jag gör medgivandeutredningar i de fall då paren inte gått vår utbildning. Jag har säkert glömt någon arbetsuppgift med dessa är i stort sett dey jag arbetar med.

Hur är ni organiserade?

Socialförvaltningen i Kalmar har nyligen gjort en större omorganisation som sjösattes vid årsskiftet. Det innebär i stort att IFO och LSS har gått samman. Det är fortfarande en viss begreppsförvirring vad de olika avdelningarna heter och vad kollegor sitter. Familjerätten arbetsuppgifter har inte förändrats, och vi har heller inte behövt splittras som grupp, däremot har vi placerats i ett annat (eller snarare nytt) verksamhetsområde.

Socialtjänsten är nu mer organiserad i områdena Förebyggande, Mottagning, Utredning och Samordning. Familjerätten ligger under verksamhetsområde 1 som heter ”förebyggande, mottagning och utredning”.

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?

Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta med föräldrautbildningen för blivande adoptionsföräldrar. Det är också spännande och vara med och utveckla barnssamtalen. I Kalmar har vi börjat, i vissa ärende, att möta barn och umgängesförälder på familjerätten för att möjliggöra en start på ett umgänge. Att arbeta förändringsinriktat i familjerättsärenden är alltid extra roligt.

Vad har ni på gång inom er arbetsgrupp?

Vi kommer under hösten att gå kurs med bl.a. Anders Broberg. I september kommer vi åter att ha en träff med våra nyckeltalskommuner där Kalmar tillsammans med Karlskrona, Växjö, Kristianstad och Halmstad träffas och utbyter erfarenheter.

Inom arbetsgruppen pratar vi om att utveckla olika former vad det gäller kontaktperson vid umgänge.

Vad får man inte missa när man besöker Kalmar?

Jag tycker inte man får missa Kalmar slott och inte Kalmar hamn. Hamnområdet har byggts ut och rustats upp och där finns numera mysiga restauranger som man måste pröva. Kattrumpan, Gamla stan och Kalmars nya konstmuseum bör man besöka. Under sommaren har vi haft flera arrangemang såsom musik på Larmtorget, friluftsteatrar osv. Ta gärna en båttur med Kalmarflundran för att se Kalmar ur ett annat perspektiv.

Vad är det som man inte vet om din arbetsplats som är stämningshöjande?

Vi är ganska glada i att ha vadslagning. Vi brukar slå vad om det mesta och insatsen brukar vara en ”guldtia”. Det kan vara allt från när en renovering i huset blir klart till olika evenemang såsom fotbolls VM och schlagerfestival. Vi får heller inte glömma bort vårat fredagsfika som är en riktig stämningshöjare inför helgen!

 

Vid pennan

Björn Järnesjö FSR