På gång

Grundkurs i vårdnadsutredningar

Tredagars grundkurs i vårdnadsutredningar i Stockholm 15/11 -- 17/11 2017
Kursen riktar sig till nyblivna familjerättssekreterare som inte har tidigare erfarenhet av utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge.
 
Anmälan på följande länk:   https://dinkurs.se/vbu17
 
Anna-Lena Liif har arbetat med familjerätt sedan 1999. Hon har erfarenhet av hur vårdnadsutredningar i Norrköping respektive Jönköpings kommuner bedrivs. Nu arbetar hon i Nacka. Anna-Lena är vidareutbildad i bl.a. medling, hot och våld och samarbetssamtal. Under flera år var Anna-Lena ansvarig för umgängesstöd Fenix i Norrköping, där hon även arbetade i verksamheten. Tillsammans med Eva-Lotta har Anna-Lena varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2012.Eva-Lotta Nyström, har arbetat som familjerättssekreterare i Norrköping mellan åren 2004- 2015, förnärvarande arbetar hon med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Eva-Lotta Nyström har varit med och tagit fram en modell för utredande barnintervjuer Norrköpingsmodellen, modellen används i ett flertal kommuner runt om i landet. Eva-Lotta har ett stort engagemang gällande barnperspektivet i socialtjänstens arbete och hur viktigt det är att synliggöra barnets röst i VBU-utredningar/upplysningar. Hon har föreläst och utbildat kollegor och studenter gällande barnintervjuer i cirka 10 års tid och har varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2011.
Linn Pantzar arbetar som rådman vid Nacka tingsrätt och har stor erfarenhet av att döma i mål om vårdnad- boende och umgänge. Hon berättar på ett pedagogiskt och lärorikt sätt bl.a. om hur våra utredningar hanteras i domstolen och om domstolsprocessen i ett vårdnadsmål.
Innehåll:Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna handlägga och utreda snabbupplysningar och vårdnadsutredningar samt att gå igenom processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Utbildningen skall ge dig kunskaper i vilken lagstiftning som styr det familjerättsliga arbetet samt vad en snabbupplysning och en vårdnadsutredning bör innehålla. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om Vårdnad, boende och umgänge.  Barnsamtalet i utredningen samt begrepp som en familjerättssekreterare använder sig av varje dag, som barnets bästa, barnperspektiv och riskbedömningar kommer att tas upp under kursdagarna.
Linn Pantzar kommer att föreläsa om processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar.Plats: Elite hotell Arcadia, Körsbärsvägen 1, Stockholm. Tel: 08 - 566 215 00Tider: Onsdagen den 15 november kl 09.30 (Kaffe och smörgås serveras från 09.00) till  fredagen den 17 november kl. 16.00Luncherna kommer att serveras i anslutning till konferenslokalerna. Kom ihåg att anmäla om Du vill ha någon specialkost.Avgift: medlem 5500 kr och för icke medlem 7000 kr. Beloppet sätts in på FSRs plusgirokonto 6045289-3, org nr 855100-7332. En faktura bifogas mailet med din bekräftelse.
 
Kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. Hotellet meddelar att Du är välkommen att boka rum hos dem för övernattning samband med kursen. Bokning av hotellrum sker direkt till Elite Arcadia på telefonnummer 08-566 215 00. Våra medlemmar som deltar i kursen får ett rabatterat pris på logi, 1580kr/natt inkl. moms. Priset gäller vid bokning fram till den 20 oktober. Uppge "Familjerättssocionomerna" vid bokning av logi.
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsskapet gäller för 2017.För information om programmet eller övriga frågor kontakta Joakim Blom, ordförande i FSR.joakim@sfsr.seVälkommen!
 
Anmälan på följande länk:   https://dinkurs.se/vbu17

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 28 - 30 november 2017 på Quality Hotel Skellefteå Stadshotell. 
Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med  familjerätt drygt  30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han har sedan 2003 hållit i  olika  familjerättsliga utbildningar. Han är sedan 2009 kursansvarig för  de ettåriga fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal/familjemedling  respektive vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola.   
Plats: Quality Hotel Skellefteå Stadshotell  Tider: tisdag 28/11 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 29/11 kl 09.00 - 16.00, torsdag 30/11 kl 09.00 – 16.00. Kursavgift; 6 000:- kr för medlemmar och 7 500:- kr för icke medlemmar. Sista anmälningsdag: 30 oktober 2017. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
FSR har blockat ett antal hotellrum på Quality Hotel Skellefeå Stadshotell som kan bokas på tel 0910 - 711060. Bokningarna ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Rummen finns bokningsbara fram till 28 oktober 2017. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen. Pris enkelrum 995 kr inkl frukost och moms, för dubbelrum tillkommer tillägg. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. 
Anmälan sker via följande länk: https://dinkurs.se/sasnov
Medlemsavgiften är 250 kr. 
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail. 
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se 
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in 6 000 kr eller 7 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.
Ur kursinnehållet: 
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?
Första gemensamma samtalet 
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande 
Opartiskhet och neutralitet
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt? 
Hur hantera ”historien” - Vad behöver vi veta?
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare? 
Hur ska en samtalsledare vara?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal – hur gör man?
Utvidgade samarbetssamtal
Ekonomi, underhåll, m.m.
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt? 
Vad är konflikt och försoning? 
Överenskommelser och avtal 
Avslutning
Uppföljning 
m.m.
Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 5 - 7 december 2017 på Elite Hotel Arcadia. 
Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med  familjerätt drygt  30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han har sedan 2003 hållit i  olika  familjerättsliga utbildningar. Han är sedan 2009 kursansvarig för  de ettåriga fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal/familjemedling   respektive vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola.   
Plats: Elite Hotel Arcadia, se www.elite.se Tider: tisdag 5/12 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 6/12 kl 09.00 - 16.00, torsdag 7/12 kl 09.00 – 16.00 Kursavgift; 6 000:- kr för medlemmar och 7 500:- kr för icke medlemmar. Sista anmälningsdag: 30 november 2017. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Hotel Arcadia som kan bokas på tel 08 - 56621500, uppge bokningskod 4453334. Bokningarna ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Rummen finns bokningsbara fram till 5 november 2017. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen. Pris enkelrum 1488 kr inkl frukost och moms, för dubbelrum tillkommer tillägg. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. 
Medlemsavgiften är 250 kr. 
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail. 
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se 
Länk för anmälan: https://dinkurs.se/grundkurssasdec17
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in 6 000 kr eller 7 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du alltså en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med. Viktigt: Om Du inte får en bekräftelse via e-post ganska snart efter anmälan har något gått fel. Kolla i Din korg för spam eller s k massutskick om den finns där annars kontakta info@sfsr.se så att vi kan ordna problemet.
Ur kursinnehållet: 
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?
Första gemensamma samtalet 
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande 
Opartiskhet och neutralitet
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt? 
Hur hantera ”historien” - Vad behöver vi veta?
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare? 
Hur ska en samtalsledare vara?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal – hur gör man?
Utvidgade samarbetssamtal
Ekonomi, underhåll, m.m.
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt? 
Vad är konflikt och försoning? 
Överenskommelser och avtal 
Avslutning
Uppföljning 
m.m.
Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.