På gång

Familjerättsdagarna 2018

Styrelsen bjuder härmed in till Familjerättsdagarna 22-23 mars i Helsingborg! 
Dagarna består av både föreläsningar av talare i storsal och valbara seminarier. FSR håller även sitt årsmöte under första dagen. Som vanligt bjuder vi också på festmiddag med underhållning och utdelning av familjerättspriset.
Deltagaravgiften är 3.000 kr för medlemmar i FSR. För övriga deltagare är avgiften 4.500 kr. I avgiften ingår fika, lunch och middag.
Anmälan sker på dinkurs.se/familjerattsdagarna senast den 31 januari 2018. När du gjort en anmälan får du ett mail med en bekräftelse och en faktura som en bifogad pdf-fil. Fakturan skickas inte på annat sätt, och du ansvarar själv för att den blir betald. Glöm inte att ange att du är medlem i FSR för att få medlemsrabatt på kursavgiften. Kontakta oss om du inte fått ditt bekräftelsemail inom ett dygn.
Du betalar din medlemsavgift för 2018 här: www.dinkurs.se/fsrmedlem2018
 
Föreläsare:
 

MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd berättar om vad som är på gång och sammanfattar 2017. Aktuella frågor och gemensamma beröringspunkter.
Hanna Wallensteen - "Så lagom svensk" Om normer, rasism och bemötande. Hanna delar sin tid mellan arbete som skolpsykolog i Stockholm och att föreläsa. Hon är själv adopterad från Etiopien och har arbetat med frågor som rör adoption, rasism och likabehandling i över 15 års tid.
Viveca Sten - "Förhandla med framgång" Viveca Sten är känd för många som deckarförfattare. Hon är även verksam som juridisk rådgivare, styrelseledamot och föreläsare och har varit chefsjurist för flera stora företag.
Elaine Eksvärd - "Vikten av att prata om barns integritet" och "Knäck generationskoderna". Elaine blev vald till Årets talare 2016. Hon har jobbat som professionell föreläsare i snart 10 år och har skrivit flera bästsäljande böcker, bland annat Härskarteknik, Vardagsmakt och Snacka Snyggt. Ni känner även igen Elaine från TV4's morgonprogram. Elaine är också grundaren till Treskablinoll, ett icke vinstdrivande företag som jobbar för att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Genom utbildningar i integritet och brottsförebyggande insatser bryter Treskablinoll tystnaden kring sexualförbrytare och ger barnen tillbaka sin rätt till en trygg barndom.

Seminarier:
 

Sara Sanzén - "Arbete med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter" Sara är psykolog på Rädda Barnen och har sedan 2014 arbetat med familjerättsliga konflikter genom projektet Ett fredat rum. Hon har också skrivit boken ”Ett fredat rum – Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter”. Boken kommer att spridas som ett teoretiskt ramverk till Rädda Barnens manualer ”Barn i Föräldrars Fokus” (föräldrautbildning i grupp) och ”Hanna & Theo” (nytt stödmaterial för samtal med barn). Under seminariet berättar Sara mer om innehållet i detta ”samverkanspaket”
Mats Sjösten - "Ur domarens perspektiv" Mats Sjösten är lagman - domare och myndighetschef vid Varbergs tingsrätt. Han är författare till boken "Vårdnad, boende och umgänge" och har stor erfarenhet av vårdnadsfrågor i teori och praktik. Han föreläser i ämnet i flera olika sammanhang, b.la vid domstolsakademin och på Ersta-Sköndal. Han har varit utredningssekreterare i vårdnadstvistutredninen och expert i 2006 års vårdnadsreform. Mats ger sitt perspektiv på det familjerättsliga arbetet vi gör, och talar t.ex om hur våra utredningar används i domstolen.
Annika Aspén Franzén - "Föräldraplan som samtalsverktyg" Annika är socionom med vidareutbildning i kognitiv psykoterapi och leg. psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Hon arbetar för närvarande som familjebehandlare och föräldrakoordinator inom socialtjänstens öppenvård.
Karin Sharma - "Interkulturell kommunikation" Karin har en Master of Science i Interkulturell Kommunikation i USA och har sedan 1979 arbetat inom detta område både för privat och offentlig sektor. Uppvuxen i Venezuela med en svensk mamma och en lettisk pappa reflekterade hon tidigt kring kulturell identitet.

 
Hotell
Det finns många möjligheter till övernattning i Helsingborg, och deltagarna ansvarar själva för reservationer och betalning av boende. FSR har tagit fram rabatterade priser på några av hotellen:
 

Elite Hotel Marina - Enkelrum för 915 kr/natt och dubbelrum för 1115 kr/natt.  Boka på telefon 042-192100 eller via mail reservation.helsingborg@elite.se och uppge bokningskod 4320831.
Elite Hotel Mollberg - Enkelrum för 915 kr/natt och dubbelrum för 1115 kr/natt.  Boka på telefon 042-373700 eller via mail reservation.helsingborg@elite.se och uppge bokningskod 4321081.


Clarion Grand Hotel - Enkelrum för 1088 kr/natt och dubbelrum för 1238 kr/natt. Boka på telefon 042-380400 eller via mail på reservations.cl.grandhelsingborg@choice.se och uppge bokningskod Familjerättsdagarna-18


Radisson Blu Metropol Hotel - Erbjuder enkelrum för 1.043 kr/natt och 1.118 kr/natt i dubbelrum. Boka genom att klicka här eller ring till hotellet på telefon 042-623 79 00. Uppge att du skall delta i Familjerättsdagarna 2018 för att utnyttja rabatten.


Scandic Helsingborg Nord -  På Scandic kan du boka enkelrum för 860 kr/natt och dubbelrum för 1.060 kr/natt genom att skicka e-post till helsingborg@scandichotels.com. Uppge BFSR220318 som bokningskod för att få vår rabatt.


Good Morning+ Helsingborg -  Erbjuder rum för 796 kr/natt i enkelrum eller 876 kr/natt i dubbelrum. Boka genom att maila helsingborg@gmorninghotels.se och uppge "FSR mars 2018" för att utnyttja vårt rabatterade pris.


Hotell Linnéa -  Erbjuder rum för 850 kr/natt i enkelrum eller 1050 kr/natt i dubbelrum. Boka genom att ringa 042-37 24 00 eller maila till linnea@hotell-linnea.se. Uppge "FR18" för att utnyttja vårt rabatterade pris. 

 
 
Anmälan sker på https://dinkurs.se/familjerattsdagarna senast den 31 januari 2018.
 
 

Grundkurs i samarbetssamtal den 24 - 26 april

 
 
FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 24 - 26 april 2018 på Elite Hotel Arcadia. 
Kursledare: Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med  familjerätt drygt  30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han har sedan 2003 hållit i  olika  familjerättsliga utbildningar. Han är sedan 2009 kursansvarig för  de ettåriga fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal/familjemedling   respektive vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola.   
Plats: Elite Hotel Arcadia, se www.elite.se Tider: tisdag 24/4 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 25/4 kl 09.00 - 16.00, torsdag 26/4 kl 09.00 – 16.00 Kursavgift; 6 000:- kr för medlemmar och 7 500:- kr för icke medlemmar. Sista anmälningsdag: 31 mars 2018. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Hotel Arcadia som kan bokas på tel 08 - 56621500 eller via konferens.arcadia@elite.se, uppge bokningskod 4664082. Bokningarna ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Rummen finns bokningsbara fram till 24 mars 2018. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen. Pris enkelrum 1514 kr inkl frukost och moms, för dubbelrum tillkommer tillägg. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. 
Medlemsavgiften är 250 kr. 
Anmälan via följande länk: https://dinkurs.se/sasapril2018
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail. 
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se 
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in 6 000 kr eller 7 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.Viktigt: Om Du inte får en bekräftelse via e-post ganska snart efter  anmälan har något gått fel. Kolla i Din korg för spam eller s k  massutskick om den finns där annars kontakta info@sfsr.se så att vi kan  ordna problemet. 
Ur kursinnehållet: 
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?
Första gemensamma samtalet 
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande 
Opartiskhet och neutralitet
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt? 
Hur hantera ”historien” - Vad behöver vi veta?
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare? 
Hur ska en samtalsledare vara?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal – hur gör man?
Utvidgade samarbetssamtal
Ekonomi, underhåll, m.m.
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt? 
Vad är konflikt och försoning? 
Överenskommelser och avtal 
Avslutning
Uppföljning 
m.m.
Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.

Grundkurs i vårdnadsutredningar

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Örebro 2/5 - 4/5
 
Kursen riktar sig till nyblivna familjerättssekreterare som inte har tidigare erfarenhet av utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge.
Anna-Lena Liif har arbetat med familjerätt sedan 1999. Hon har erfarenhet av hur vårdnadsutredningar i Norrköping respektive Jönköpings kommuner bedrivs. Nu arbetar hon i Nacka. Anna-Lena är vidareutbildad i bl.a. medling, hot och våld och samarbetssamtal. Under flera år var Anna-Lena ansvarig för umgängesstöd Fenix i Norrköping, där hon även arbetade i verksamheten. Tillsammans med Eva-Lotta har Anna-Lena varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2012.Eva-Lotta Nyström, har arbetat som familjerättssekreterare i Norrköping mellan åren 2004- 2015, förnärvarande arbetar hon med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Eva-Lotta Nyström har varit med och tagit fram en modell för utredande barnintervjuer Norrköpingsmodellen, modellen används i ett flertal kommuner runt om i landet. Eva-Lotta har ett stort engagemang gällande barnperspektivet i socialtjänstens arbete och hur viktigt det är att synliggöra barnets röst i VBU-utredningar/upplysningar. Hon har föreläst och utbildat kollegor och studenter gällande barnintervjuer i cirka 10 års tid och har varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2011.
Hannes Magnergård arbetar som rådman vid Örebro tingsrätt och har erfarenhet av att döma i mål om vårdnad- boende och umgänge. Han berättar om hur våra utredningar hanteras i domstolen och om domstolsprocessen i ett vårdnadsmål.
Innehåll:Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna handlägga och utreda snabbupplysningar och vårdnadsutredningar samt att gå igenom processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Utbildningen skall ge dig kunskaper i vilken lagstiftning som styr det familjerättsliga arbetet samt vad en snabbupplysning och en vårdnadsutredning bör innehålla. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om Vårdnad, boende och umgänge. Barnsamtalet i utredningen samt begrepp som en familjerättssekreterare använder sig av varje dag, som barnets bästa, barnperspektiv och riskbedömningar kommer att tas upp under kursdagarna.
Hannes Magnergård kommer att föreläsa om processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar.Plats: Elite Stora hotellet i ÖrebroTider: Onsdagen den 2a maj kl 09.30 (Kaffe och smörgås serveras från 09.00) till fredagen den 4e maj kl.16.00Luncherna kommer att serveras i anslutning till konferenslokalerna. Kom ihåg att anmäla om Du vill ha någon specialkost.Avgift: Medlem 5000 kr och för icke medlem 6500 kr. Beloppet sätts in på FSRs plusgirokonto 6045289-3, org nr 855100-7332. En faktura bifogas mailet med din bekräftelse.
Kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. Hotellet meddelar att Du är välkommen att boka rum hos dem för övernattning samband med kursen. Bokning av hotellrum sker direkt till Elite Stora Hotellet på telefonnummer 019-15 69 00. Våra medlemmar som deltar i kursen får ett rabatterat pris på logi, 1100 kr/natt inkl. moms.Priset gäller vid bokning fram till den 13 april. Uppge "Familjerättssocionomerna" vid bokning av logi.
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsskapet gäller för 2018.För information om programmet eller övriga frågor kontakta Malin Carlsson, styrelseledamot i FSR.mail@malincarlsson.seVälkommen!
 
Anmälan på följande länk:  https://dinkurs.se/vbu18

Grundkurs i faderskapsutredningar

FSR arrangerar en ny grundkurs i faderskapsutredningar den 23 - 25 maj 2018 på Scandic hotell Europa i Göteborg. Kursledare är Irena Nakevska.

Grundkurs i samarbetssamtal den 29 - 31 maj

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 29 - 31 maj 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. 
Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med  familjerätt drygt  30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han har sedan 2003 hållit i  olika  familjerättsliga utbildningar. Han är sedan 2009 kursansvarig för  de ettåriga fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal/familjemedling   respektive vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola.   
Plats: Elite Stadshotellet Eskilstuna, se www.elite.se Tider: tisdag 29/5 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 30/5 kl 09.00 - 16.00, torsdag 31/5 kl 09.00 – 16.00 Kursavgift; 6 000:- kr för medlemmar och 7 500:- kr för icke medlemmar. Sista anmälningsdag: 30 april 2018. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Stadshotellet i Eskilstuna som kan bokas på tel 016 - 5402300, uppge "Familjerättssocionomernas". Bokningarna ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Rummen finns bokningsbara fram till 28 april 2018. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen. Pris enkelrum 1240 kr inkl frukost och moms, för dubbelrum tillkommer tillägg. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. 
Medlemsavgiften är 250 kr. 
Anmälan via följande länk: https://dinkurs.se/sasmaj2018
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail. 
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se 
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in 6 000 kr eller 7 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.
Ur kursinnehållet: 
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?
Första gemensamma samtalet 
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande 
Opartiskhet och neutralitet
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt? 
Hur hantera ”historien” - Vad behöver vi veta?
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare? 
Hur ska en samtalsledare vara?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal – hur gör man?
Utvidgade samarbetssamtal
Ekonomi, underhåll, m.m.
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt? 
Vad är konflikt och försoning? 
Överenskommelser och avtal 
Avslutning
Uppföljning 
m.m.
Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.