På gång

Grundkurs i faderskapsutredningar

FSR arrangerar ny grundkurs i faderskapsutredningar. Kursledare är Irena Nakevska som är auktoriserad socionom och arbetar på familjerätten i Burlövs kommun. Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar. Deltagare på den tredje dagen ska också få en fördjupning i handläggningen av mer komplicerade faderskapsärenden.

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 3 - 5 oktober 2017 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna.
Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med  familjerätt drygt 30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han har sedan 2003 hållit i olika  familjerättsliga utbildningar. Han är sedan 2009 kursansvarig för de ettåriga fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal/familjemedling  respektive vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola.  
Plats: Elite Stadshotellet Eskilstuna, se www.elite.se Tider: tisdag 3/10 kl 09.30 - 16.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00, onsdag 4/10 kl 09.00 - 16.00, torsdag 5/10 kl 09.00 – 16.00 Kursavgift; 6 000:- kr för medlemmar och 7 500:- kr för icke medlemmar. Sista anmälningsdag: 30 september 2017. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Stadshotellet i Eskilstuna som kan bokas på tel 016 - 5402300, uppge bokningskod 4453344. Bokningarna ska göras upp med hotellet liksom förutsättningarna för betalning av rummet. Rummen finns bokningsbara fram till 3 september 2017. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 14.00 ankomstdagen. Pris enkelrum 1250 kr inkl frukost och moms, för dubbelrum tillkommer tillägg. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. 
Anmälan sker via följande länk: https://dinkurs.se/samarbetssamtaloktober2017
Medlemsavgiften är 250 kr. 
Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Om kursen blir fulltecknad meddelas Du detta relativt omgående via mail. 
Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se 
Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 
Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom att betala in 6 000 kr eller 7 500 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.
Ur kursinnehållet: 
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?
Första gemensamma samtalet 
Samtalsledarens roll
Förhållningssätt och bemötande 
Opartiskhet och neutralitet
Hur är man empatisk men opartisk samtidigt? 
Hur hantera ”historien” - Vad behöver vi veta?
Samtalsprocessen
En eller två samtalsledare? 
Hur ska en samtalsledare vara?
Gemensamma och/eller enskilda samtal?
Barnsamtal – hur gör man?
Utvidgade samarbetssamtal
Ekonomi, underhåll, m.m.
Samarbetssamtal med invandrare
Samarbetssamtal med tolk
Kulturkompetens
Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt? 
Vad är konflikt och försoning? 
Överenskommelser och avtal 
Avslutning
Uppföljning 
m.m.
Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.