Familjerättsdagarna 2017

 

Vi i styrelsen vill tacka för din medverkan på Familjerättsdagarna i Uppsala. I takt med att vi får föreläsarnas presentationer kommer de att läggas ut på hemsidan tillsammans med årsmötesprotokoll och övrig information.

Nu när familjerättsdagarna har passerat vill vi be er som deltagit att fylla i ett utvärderingsformulär:

 

Klicka här för att lämna din utvärdering!