Välkommen till Familjerätts­socionomernas Riksförening - FSR

FSR bildades 1996 och är en förening för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning.

Arbetet inom FSR görs ideellt av föreningens styrelse,  som väljs vid föreningens årsmöte i mars månad.

Som medlem får du möjlighet att till en reducerad kostnad delta vid årskonkonferensen, seminarier och kurser som föreningen anordnar. Om du även registrerar dig på hemsidan har du också möjlighet att läsa artiklar och annan information som läggs ut. FSR strävar också efter att delta i den offentliga debatten och påverka lagstiftningen genom exempelvis remissvar samt att sprida kunskap om familjerättsligt arbete.

För mer information - kontakta FSR

 Följ FSR på Instagram sfsr.se  

Hur blir du medlem i FSR?

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften, 250 kr, gäller per kalenderår.

När du registrerat dina uppgifter får du en bekräftelse per mejl med en faktura bifogad i pdf-format som du själv skriver ut och betalar.

När du blivit medlem får du även tillgång till hemsidans del för medlemmar. Man kan ändra sina inloggningsuppgifter under sin profil.

Bli medlem