Grundkurs i vårdnadsutredningar

När: 4 – 6 december, 2019

Var: Elite Stora Hotellet Örebro

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Örebro 4-6 decmeber 2019


Kursen riktar sig till nyblivna familjerättssekreterare som inte har tidigare erfarenhet av utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge.

 

Anna-Lena Liif har arbetat med familjerätt sedan 1999. Hon har erfarenhet av hur vårdnadsutredningar i Norrköping respektive Jönköpings kommuner bedrivs. Nu arbetar hon i Nacka. Anna-Lena är vidareutbildad i bl.a. medling, hot och våld och samarbetssamtal. Under flera år var Anna-Lena ansvarig för umgängesstöd Fenix i Norrköping, där hon även arbetade i verksamheten. Tillsammans med Eva-Lotta har Anna-Lena varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2012.

Eva-Lotta Nyström, har arbetat som familjerättssekreterare i Norrköping mellan åren 2004- 2015. Hon har därefter arbetat med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Eva-Lotta arbetar åter med familjerätt. Eva-Lotta Nyström har varit med och tagit fram en modell för utredande barnintervjuer Norrköpingsmodellen, modellen används i ett flertal kommuner runt om i landet. Eva-Lotta har ett stort engagemang gällande barnperspektivet i socialtjänstens arbete och hur viktigt det är att synliggöra barnets röst i VBU-utredningar/upplysningar. Hon har föreläst och utbildat kollegor och studenter gällande barnintervjuer i cirka 10 års tid och har varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2011.

En rådman med erfarenhet av att döma i mål om vårdnad- boende och umgänge. Rådmannen berättar om hur våra utredningar hanteras i domstolen och om domstolsprocessen i ett vårdnadsmål.


Innehåll:
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna handlägga och utreda snabbupplysningar och vårdnadsutredningar samt att gå igenom processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Utbildningen skall ge dig kunskaper i vilken lagstiftning som styr det familjerättsliga arbetet samt vad en snabbupplysning och en vårdnadsutredning bör innehålla. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om Vårdnad, boende och umgänge. Barnsamtalet i utredningen samt begrepp som en familjerättssekreterare använder sig av varje dag, som barnets bästa, barnperspektiv och riskbedömningar kommer att tas upp under kursdagarna.

Rådmannen kommer att föreläsa om processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar.

Plats:  Elite Stora Hotellet Örebro

Tider: Onsdagen den 4 december 2019 kl 09.30 (Kaffe och smörgås serveras från 09.00) till fredagen den 6 december kl.16.00

Luncherna kommer att serveras i anslutning till konferenslokalerna. Kom ihåg att anmäla om Du vill ha någon specialkost.


Avgift: medlem 6000 kr och för icke medlem 7 500 kr. Beloppet sätts in på FSRs plusgirokonto 6045289-3, org nr 855100-7332. En faktura bifogas mailet med din bekräftelse.

 

Kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. Hotellet meddelar att Du är välkommen att boka rum hos dem för övernattning i samband med kursen. Bokning av hotellrum sker direkt via telefon 019-15 69 00 och uppge bokningskod "Familjerättssocionomernas Riksförening". Bokningarna ska garanteras med ett betalkortnummer och giltighetsdatum. Om man önskar betalning mot faktura ska ett skriftligt fakturaunderlag skickas till hotellet senast 1 vecka innan ankomst till reservations.orebro@elite.se. Fakturaunderlaget ska innehålla fakturadress, ev märkning samt organisationsnummer. Rummen finns bokningsbara fram till 5 november 2019. Därefter kan rum bokas i mån av plats. Incheckning tidigast kl 15 ankomstdagen. Våra medlemmar som deltar i kursen får ett rabatterat pris på logi med ca 14%. 

 

Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 


Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsskapet gäller för 2019.

För information om programmet eller övriga frågor kontakta Kati Sandbacka, styrelseledamot i FSR.

kati.sandbacka@kalmar.se

Välkommen!

 

Anmäl dig här