Ansök om ekonomiskt bidrag till er arbetsgrupp för samverkan och kunskapsspridning!

Styrelsens arbete sker ideellt och vi hanterar föreningens ekonomi med målet att ha en trygg ekonomisk grund med täckning för alla åtagna utgifter. Eventuellt överskott ska komma medlemmarna till godo. Som ni medlemmar årligen får höra så har föreningen i många år haft en positiv utveckling av sitt ekonomiska kapital, till följd av stort deltagande på våra grundutbildningar och familjerättsdagar. Ett sätt att använda föreningens överskott har varit att styrelsen arrangerat endagsföreläsningar med internationella föreläsare såsom Robin Deutsh och Michael Saini, dessa föreläsningar har skett i Stockholm.

Styrelsen vill uppmuntra medlemmarna till egna initiativ till samverkan lokalt och regionalt, då särskilt gällande kunskapsspridning om exempelvis metoder, program, föräldragrupper/barngrupper, erfarenheter som ni i er kommun/stadsdel kan dela och diskutera med fler kollegor. Det kan ske genom föreläsningsdag, seminarium, kunskapsutbyte, studiebesök eller på annat sätt. 

Det ekonomiska bidraget kan exempelvis helt eller delvis täcka kostnader för att starta upp ett nätverk eller för att möjliggöra att en föreläsare bjuds in till en regional sammankomst. Vad som behövs för att möjliggöra samverkan i olika regioner varierar, så som avstånd mellan kommuner och befintliga fungerande nätverk eller ej. Styrelsen hoppas att era arbetsgivare kan bekosta lokal och fika för nätverk att ses, men ange vad just ni behöver för att möjliggöra samverkan eller göra er samverkan än mer meningsfull.

För att beviljas ekonomiskt bidrag ska mottagaren, efter genomförd aktivitet, skriva en sammanfattning där syftet, utförandet och resultatet framkommer, denna publiceras på hemsidan för alla medlemmarnas kännedom.

Inkomna ansökningar under året hanteras vid styrelsemöte nästkommande år i januari månad, besked lämnas i slutet av januari.

Skicka in er ansökan med motivering och kostnadsförslag till styrelsen: info@sfsr.se