Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 16 mars klockan 11.30-12.00. Motioner ska vara inlämnade senast den 28 februari. För rösträtt krävs fysisk närvaro, deltagare på länk kan följa mötet men ej rösta. Att delta på plats vid enbart årsmötet, men ej övrig konferens, är gratis för medlemmar. 

 

Årsmöteshandlingar:

Dagordning 

Verksamhetsberättelse

Resultat och balans

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag