Här kommer handlingar till årstmötet publiceras i slutet av januari månad.