Tips om Migrationsverkets rapporter om Familjerätt i andra länder

25 september, 2018

Många av våra klienter har ursprung från länder med andra regelverk för familjerätt. Det kan vara bra att vi har kunskap om familjerättsliga läget i dessa länder för att bättre förstå klienternas erfarenheter och synsätt. Migrationsverket har skrivit rapporter om familjerätt i bland annant Syrien, Irak och Somalia. Läs på lifos.migrationsverket.se