Våld är inget undantag - Jämställdhetsmyndighetens Webbinarium

11 mars, 2022

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringens kartlagt i vilken utsträckning och på vilket sätt våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn uppges i 64 procent av de granskade målen. Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och att uppgifter om våld beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga konsekvenser. I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha umgänge med en våldsutövande förälder.

 

Jämställdhetsmyndigheten presenterar sin rapport här.