Våld är inget undantag - Jämställdhetsmyndighetens Webbinarium

11 mars, 2022

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringens kartlagt i vilken utsträckning och på vilket sätt våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn uppges i 64 procent av de granskade målen. Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och att uppgifter om våld beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga konsekvenser. I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha umgänge med en våldsutövande förälder.

 

Jämställdhetsmyndigheten presenterar sin rapport här. 

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Välkommen till Familjerättsdagarna 2024!

29 November, 2023

Nu hälsar styrelsen varmt välkommen till Familjerättsdagarna den 21-22 mars i Västerås! …

FSR-tipsar om Rädda Barnen

19 November, 2023

Rädda Barnen har inkommit med en artikel till FSR om sitt arbete för att stärka barns rättigheter i familjerättsliga konflikter. Artikeln hittar du i sin helhet här:

Digital grundkurs i f-skapsutredningar 24/1-24

12 November, 2023

Den digitala grundutbildningen kommer att ges den 24 januari 2024 och kursledare är Irena Nakevska. Kursen vänder sig till de som behöver en introduktion till hur och varför man handlägger dessa ärenden. Läs mer här:

Remissvar DS 2023:15

12 November, 2023

FSR var en av 120 remissinstanser för DS 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. Det finns bland annat förslag om att anmälningar till socialtjänsten ska sparas, att skolpersonal ska vara skyldiga att lämna uppgifter i VBU-utredningar och att partsinsynen i vissa fall ska begränsas. Du läser föreningens remissvar i sin helhet här:

FSR har deltagit i sammanträde i Riksdagen

24 September, 2023

Riksdagens civilutskott har 2023-09-21 haft ett offentligt sammanträde om vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld i familjen. Politikerna fick ta del av korta föreläsare av bl a ...

Nyhetsarkiv »