Vill du vara med och påverka?

22 november, 2022

FSR är remissinstans för SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. Betänkande av utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla. SOU:n berör våra familjerättsliga områden i allra största utsträckning och det känns därför extra viktigt att bjuda in er medlemmar att inkomma med kommentarer och tankar. Detta gör du lättast genom att skriva ner dessa och skicka till info@sfsr.se I samband med att du lämnar kommentarer så skriv gärna om du vill bli kontaktad för att delta i ett av styrelsens digitala remissmöten. FSR skall lämna remissvar senast 2023-01-27.

Länk till SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv:

Del 1

Del 2