Inställd föreläsning pga sjukdom 16/2

14 februari, 2023

Erica Lindberg har i samarbete med FSR genomfört en intervjustudie med socialarbetare om digitala samarbetssamtal med separerade föräldrar. Det har tidigare annonserats ut att hon skulle presentera studien online torsdagen den 16 februari. Detta har tyvärr blivit inställt. När det finns nytt datum för föreläsningen kommer det att publiceras här.