Utbildning om VBU anordnades av Tyresö familjerätt

22 januari, 2023

Syftet med dagarna var att stötta handläggare inom familjerätten att bli mer trygga och
säkra i sitt arbete med vårdnadsutredningar. Mats Sjösten och Bernt Wahlsten var inbjudna som
föreläsare och första dagen ägnades åt att diskutera kring det viktigaste i en utredning, vad syftet
egentligen är och vad uppdragsgivaren, tingsrätten, förväntar sig. Andra frågor som berördes var hur
barn kan göras synliga i utredningar, vad som är relevant att ta med i de olika delarna och hur jag som
utredare både kan styra utredningen och undvika att utredningarna blir alltför långa.
Andra halvdagen ägnades åt riskbedömningar genom workshop i små tvärgrupper. Deltagarna var
entusiastiska och frågvisa och det aktiva deltagandet var glädjande. Vi kunde konstatera att
familjerätten generellt har för lågt självförtroende och både Bernt och Mats uppmanade oss att lita på
vår expertis och våra analyser och bedömningar. Mats som jobbar som rådman påminde oss också
om att förhandlingarna i tingsrätten mest kan liknas vid ett skådespel där alla har givna roller och
uppmanade oss att inte ta eventuella påhopp personligt, utan menade att det tillhör spelets regler.
Även där ville han försäkra oss om att rådmännen i hög grad litar på familjerätterna och att vi är
viktiga medspelare för domarna.
Responsen från deltagarna var god och det fanns önskemål om fler liknande gemensamma
utbildningsdagar framöver.
Johanna Kankaanpää, enhetschef Tyresö familjevård och familjerätt

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Utbildning om VBU anordnades av Tyresö familjerätt

22 January, 2023

Med hjälp av ekonomiskt bidrag från FSR anordnade Tyresö kommun i oktober 2022 en utbildningssatsning gällande vårdnadsutredningar i samverkan med andra kommuner. De runt 75 deltagarna kom från tolv olika familjerätter och förutom kommuner inom Stockholms län deltog också Västerås, Nynäshamn, Upplands Väsby och Södertälje.

Påminnelser inför familjerättsdagarna 2023

17 January, 2023

Vill du vara med på Familjerättsdagarna 16-17 mars i Göteborg och ännu inte anmält dig, påverka vem som vinner Familjerättspriset 2023 och/eller påverka vad innehållit blir i föreläsningen Juridiska dilemman? Läs vidare här...

Presentation av studie om digitala samarbetssamtal

13 January, 2023

Erica Lindberg har i samarbete med FSR genomfört en intervjustudie med socialarbetare om digitala samarbetssamtal med separerade föräldrar. …

Årsmöte 2023

6 January, 2023

Styrelsen i FSR bjuder härmed in våra medlemmar till årsmöte 2023 Årsmötet kommer att äga rum på Posthotellet i Göteborg den 16 mars kl 11.30 i samband med familjerättsdagarna..

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Örebro

16 December, 2022

FSR arrangerar grundkurs i vårdnad-, boende- och umgängessutredningar i Örebro 26-28 april 2023. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »