Ny utbildning vid Marie Cedeshiöld högskola

8 mars, 2023

FSR vill uppmärksamma att Marie Cedeshiöld högskola erbjuder en ny utbildning riktad till familjerättssekreterare. Kursen syftar till att ge familjerättssekreterare en fördjupad kunskap om våld i nära relationer och om barn som upplever för våld, men också verktyg och metoder för det familjerättsliga arbetet med föräldrar och barn. Kursansvariga är Lisa Lundberg, socionom med lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta och doktorand i socialt arbete med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och Linn Moser Hällen.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och sista ansökningsdag är 2023-06-09. Läs mer här.