FSR har deltagit i sammanträde i Riksdagen

24 september, 2023

Riksdagens civilutskott har 2023-09-21 haft ett offentligt sammanträde om vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld i familjen. Politikerna fick ta del av korta föreläsare av bl a professor Anna Kaldal, rådman Anna Rosenmüller, Mfof och Barnombudsmannen och sedan ställa frågor till föreläsarna och till inbjudna sakkunniga från olika myndigheter, organisationer och föreningar. Allmänna Barnhuset, Rädda Barnen, Advokatsamfundet, Unizon,  FSR, SKR, Jämställdhetsmyndigheten fanns bland de inbjudna. Här ser du sammankomsten: Öppet sammanträde om vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen (Öppet sammanträde) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Välkommen till Familjerättsdagarna 2024!

29 November, 2023

Nu hälsar styrelsen varmt välkommen till Familjerättsdagarna den 21-22 mars i Västerås! …

FSR-tipsar om Rädda Barnen

19 November, 2023

Rädda Barnen har inkommit med en artikel till FSR om sitt arbete för att stärka barns rättigheter i familjerättsliga konflikter. Artikeln hittar du i sin helhet här:

Digital grundkurs i f-skapsutredningar 24/1-24

12 November, 2023

Den digitala grundutbildningen kommer att ges den 24 januari 2024 och kursledare är Irena Nakevska. Kursen vänder sig till de som behöver en introduktion till hur och varför man handlägger dessa ärenden. Läs mer här:

Remissvar DS 2023:15

12 November, 2023

FSR var en av 120 remissinstanser för DS 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. Det finns bland annat förslag om att anmälningar till socialtjänsten ska sparas, att skolpersonal ska vara skyldiga att lämna uppgifter i VBU-utredningar och att partsinsynen i vissa fall ska begränsas. Du läser föreningens remissvar i sin helhet här:

FSR har deltagit i sammanträde i Riksdagen

24 September, 2023

Riksdagens civilutskott har 2023-09-21 haft ett offentligt sammanträde om vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld i familjen. Politikerna fick ta del av korta föreläsare av bl a ...

Nyhetsarkiv »