FSR har deltagit i sammanträde i Riksdagen

24 september, 2023

Riksdagens civilutskott har 2023-09-21 haft ett offentligt sammanträde om vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld i familjen. Politikerna fick ta del av korta föreläsare av bl a professor Anna Kaldal, rådman Anna Rosenmüller, Mfof och Barnombudsmannen och sedan ställa frågor till föreläsarna och till inbjudna sakkunniga från olika myndigheter, organisationer och föreningar. Allmänna Barnhuset, Rädda Barnen, Advokatsamfundet, Unizon,  FSR, SKR, Jämställdhetsmyndigheten fanns bland de inbjudna. Här ser du sammankomsten: Öppet sammanträde om vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen (Öppet sammanträde) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)