FSR-tipsar om Rädda Barnen

19 november, 2023


Rädda Barnen utbildar för att stärka barns rättigheter i familjerättsliga konflikter.

Rädda Barnen har i många år arbetat för att stärka barns rättigheter i familjerättsliga konflikter.
Gruppinsatsen för föräldrar Barn i Föräldrars Fokus (BiFF) togs fram redan 2008 i samarbete med
Södertälje kommun och Kvinnofrid/Frizon i syfte att hjälpa föräldrar i konflikt att sätta barnets bästa
och behov i fokus. Projektet Ett fredat rum (2014–2017) var ett samverkansprojekt mellan Rädda
Barnen och socialtjänst/familjerätt som 2017 landade i boken Ett fredat rum – att arbeta med barn
och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter. Samma år togs Hanna & Theo – ett
samtalsmaterial för barn i familjerättsliga konflikter fram i syfte att ge barn möjlighet att sätta ord på
sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikt.
Sedan 2021 har Rädda Barnen kunnat erbjuda en paketutbildning med alla tre material inkluderade:

Ett fredat rum, BiFF och Hanna & Theo. Utbildningen har samlingsnamnet Ett fredat rum och riktar
sig till professionella som möter barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. Antingen kommer
Rädda Barnens utbildare ut till kommuner och håller utbildningen på plats eller så kan den bokas som
en digital utbildning. Det är möjligt att gå ihop flera mindre kommuner för att bli fler deltagare. Två
gånger per termin erbjuds Ett fredat rum också som en öppen digital utbildning.


Rädda Barnen har under våren och sommaren 2023 gjort en revidering av hela Ett fredat rum-
utbildningen i syfte att göra den än mer relevant och materialet än mer användarvänligt i det dagliga
arbetet med dessa familjer. Den nya versionen av utbildningen sjösätts nu under hösten. För mer
information och bokning kan du gå in på Rädda Barnens hemsida: ett-fredat-rum — Rädda Barnen
Välfärd (raddabarnenvalfard.se).

Vad? En tvådagarsutbildning om barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter inklusive
metodutbildning i BiFF och Hanna & Theo.

För vem? Professionella som arbetar med barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter.
Antal deltagare: 10–35 deltagare vid gruppbokning. För mindre arbetsgrupper eller enskilda
deltagare finns det öppna digitala utbildningar.
Kostnad: 84 500 kr (ex moms) för grupp, 5 850kr (ex moms) för enskild deltagare.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Välkommen till Familjerättsdagarna 2024!

29 November, 2023

Nu hälsar styrelsen varmt välkommen till Familjerättsdagarna den 21-22 mars i Västerås! …

FSR-tipsar om Rädda Barnen

19 November, 2023

Rädda Barnen har inkommit med en artikel till FSR om sitt arbete för att stärka barns rättigheter i familjerättsliga konflikter. Artikeln hittar du i sin helhet här:

Digital grundkurs i f-skapsutredningar 24/1-24

12 November, 2023

Den digitala grundutbildningen kommer att ges den 24 januari 2024 och kursledare är Irena Nakevska. Kursen vänder sig till de som behöver en introduktion till hur och varför man handlägger dessa ärenden. Läs mer här:

Remissvar DS 2023:15

12 November, 2023

FSR var en av 120 remissinstanser för DS 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn. Det finns bland annat förslag om att anmälningar till socialtjänsten ska sparas, att skolpersonal ska vara skyldiga att lämna uppgifter i VBU-utredningar och att partsinsynen i vissa fall ska begränsas. Du läser föreningens remissvar i sin helhet här:

FSR har deltagit i sammanträde i Riksdagen

24 September, 2023

Riksdagens civilutskott har 2023-09-21 haft ett offentligt sammanträde om vårdnad, boende och umgänge när det förekommit våld i familjen. Politikerna fick ta del av korta föreläsare av bl a ...

Nyhetsarkiv »