Kallelse till årsmöte för Familjerättssocionomernas Riksförening 2024

14 januari, 2024

Styrelsen i FSR bjuder härmed in våra medlemmar till årsmöte 2024
Årsmötet kommer att äga rum på Västerås kongress 21 mars 2024 klockan 11:45 i samband med familjerättsdagarna.

Dagordning och årmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan.

Eventuella motioner till årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari och skickas per mail till info@sfsr.se