Styrelsen anordnar en digital halvdagsföreläsning om hur vi kan möta och arbeta med barn som valt bort en förälder

7 februari, 2024

Måndag 15 april 2024 kl 13.00 - 16.00

FSR bjuder in till en föreläsning för att ge kunskap och arbetsmetoder att använda praktiskt i dessa komplicerade situationer som vi ofta möter i vårt arbete. Hur kan vi känna igen tecknen, vilka gemensamma nämnare finns och hur kan vi bemöta barn och föräldrar på ett konstruktivt sätt?

Föreläsare är Erin Guyette, par- och familjeterapeut med magisterexamen i par- och familjeterapi från Kansas State University. Hon doktorerar för närvarande i Family Social science, med inriktning mot par- och familjeterapi vid University of Minnesota. Erin forskar om familjer i skilsmässa och hög konflikt och hon har presenterat sitt arbete vid nationella och internationella konferenser. Läs mer om Erin på hennes hemsida: Guyette Guidance (eringuyette.com)

Erin har i sitt arbete och forskning utarbetat en metod och arbetssätt att använda då det uppstått låsta lägen mellan föräldrarna och mellan den Erin kallar ”out-parent”/ ”uteföräldern” och barnet. Metoden syftar till att förstå bakgrunden till att barnet valt bort en förälder och, i de fall det är lämpligt och möjligt, hitta vägar att återupprätta och reparera relationen.

 

Delar ur innehållet:

-Vanliga uppfattningar hos vardera förälder, om den andre och om situationen

-Att som professionell förhålla sig till var och en av föräldrarna

-Att etablera en ny första kontakt mellan barnet och ”ute-föräldern”

-Att involvera ”inne-förälder” i återupprättandet av kontakt mellan barn och ”ute-förälder”

-Praktiska metoder och arbetsmaterial

 

Föreläsningen kommer att vara interaktiv där Erin kan ställa frågor och deltagarnas svar sammanställs på gruppnivå. Frågor kommer även kunna ställas till Erin (på svenska eller engelska) via chat.

Föreläsningen är på engelska och en ordlista kommer att skickas ut innan föreläsningen med användbara ord och uttryck för större förståelse. Länk till sändningen skickas ut veckan innan föreläsningen. 

 

Kostnad: 400 kr per medlem, 1900 kr per icke medlem.

 

Anmäl dig här