Alla föresläsningarna sker storsal -  Drottningsporten

"Familjerättsliga dilemman"

Frågor gällande aktuella familjerättsliga dilemman från medlemmarna tas emot via mail till styrelsen senast den 31 januari, förbereds av deltagarna i panelen och diskuteras på scen med en kortare frågestund i slutet. 

Moderator: Lisbeth Davidsson, verksamhetschef i Helsingborg, familjerättssocionom och tidigare styrelseledamot. Panelen: Linn Pantzar, chefsrådman vid Eskilstuna tingsrätt. Ylva Myhrberg, rådman vid Norrtälje tingsrätt. Anna-Lena Liif, familjerättssocionom sedan 1999 och verksam i Nacka. Eva-Lotta Nyström, familjerättssocionom sedan 2004, verksam i Norrköping. Anna-Lena och Eva-Lotta är kursledare för FSR:s grundutbildning i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar sedan 2012.

"Framtidens arbetsplats börjar med snällhet"

Vad är det viktigaste för en människa på jobbet? Vad skapar effektiva team, funktionell inlärning och dessutom ett lyckligt liv? Vad är det vi ofta glömmer bort i våra planeringsmöten? Svaret på de här frågorna är möjligen precis samma. I den här inspirerande föreläsningen talar Bob om konsten om att ta hand om varandra på jobbet.

Föreläsare: Bob Hansson är en av Sveriges mest omtyckta och lästa poeter. Utöver fem diktsamlingar har Bob även författat fyra romaner, en intervjubok om kärlek samt gett ut sina hyllade radiotexter i bokformat. Han sommarpratade 2003 och medverkar frekvent i P:1s "Allvarligt talat" och "Tankar för dagen". 

"Anknytning genom livet. Vad är viktigt för att utveckla en trygg anknytning?"

Föreläsningen handlar om anknytningsmönster från barn till vuxen och vad man kan göra för att förändra det samt hur man kan förstå och förändra sina mönster. Behandlarens egna anknytningsmönster och inre arbetsmodeller berörs. Camilla kommer att ta upp anknytningsteorin generellt och vad som är viktigt för att utveckla en trygg anknytning.

Föreläsare: Camilla von Below, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, fil. dr i psykologi och författare. Verksam vid Stockholms universitet och S:t Lukas i Uppsala. Camilla har bland annat skrivit böckerna ”Anknytning i psykoterapi” (Natur och kultur, 2020) och ”Anknytning i relationer” (Natur och kultur, 2022).

"SOU Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv"

Länk till SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv: Del 1  Del 2

Föresläsare: Dina Gutrad, rådman vid Helsingborgs tingsrätt och särskild utredare för den statliga offentliga utredningen. Dina kommer att lyfta fram de mest betydande förändringar som utredningen föreslår.

"Ett barnrättsperspektiv i det familjerättsliga arbetet"

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Under hösten inleddes ett projekt mellan SKR och Östermalms familjerätt för att utveckla barnrättsperspektivet. Utgångspunkten var att få en fördjupad kunskap om barnkonventionen, stärka och förbättra barnrättsperspektivet, ta fram en modell för tillämpning av barnkonventionen i utredningar samt att upprätta en handlingsplan för en fortsatt utvecklingsprocess.

Syftet är att vara en barnrättsbaserad familjerätt och att fungera som ett lärande exempel. Östermalms familjerätt har utvecklat det familjerättsliga arbetet och tillämpar Barnkonventionens barnsyn i det dagliga arbetet. De har arbetat fram en modell för tillämpning av Barnkonventionens artiklar i såväl utredningsprocessen som analys och bedömning. För detta tilldelades de Familjerättssocionomernas riksförenings Familjerättspris 2022.

Föreläsare: Marie Lundin Karphammar, handläggare, barnrättsjurist och Senior Policy Officer. Maries huvuduppdrag på SKR är att stödja kommuner och regioner att implementera barnkonventionen. Catarina Carpelan är chef för familjerätten (och familjehemsvården ) på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm.

"Fallgropar och strategier vid en separation"

Utifrån sitt arbete med familjerådgivning, samarbetssamtal samt gruppverksamhet för barn och föräldrar efter separation delar Marika och Liselotte med sig av sina erfarenheter kring varför det kan vara så svårt att separera och samtidigt hålla fokus på barnen. De berättar bland annat om sitt arbetssätt och vilka verktyg som kan vara användbara för föräldrar. I april 2022 kom de ut med boken “Föräldraguide vid separation - med barnet i fokus”. 

Föreläsare: Marika Ekroth och Liselotte Mässing, socionomer, leg. psykoterapeuter och auktoriserade familjerådgivare.

"Migration och familjemönster bland afghaner, syrier och somalier"

Religionsvetarna lyfter familjemönster och familjerättsfrågor och relation till sådant som äktenskap, kön, och försörjningsansvar. Vad innebär exempelvis skilsmässa i ett land som Syrien, och hur kan det skilja sig från länder som Somalia och Afghanistan? Sedvanerätt har ofta stort inflytande på människors livssituationer i de tre länderna, men vad händer med sedvanerätten i samband med en migration? De diskuterar även utmaningar som kan uppstå i situationer där flera konkurrerande rättssystem inom samma land kan ställa krav på människor och deras livssituation.

Föreläsare: Religionsvetarna, utbildade vid Uppsala och Göteborgs universitet, de utgår från forskning och är religiöst och partipolitiskt obundna. (De har ännu inte bestämt vilka av dem fyra som kommer föreläsa)