Grundkurs i vårdnadsutredningar

När: 15 – 17 november, 2017

Var: Stockholm, Elite Hotel Arcadia

Tredagars grundkurs i vårdnadsutredningar i Stockholm 15/11 -- 17/11 2017


Kursen riktar sig till nyblivna familjerättssekreterare som inte har tidigare erfarenhet av utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge.

 

Anmälan på följande länk:   https://dinkurs.se/vbu17

 

Anna-Lena Liif har arbetat med familjerätt sedan 1999. Hon har erfarenhet av hur vårdnadsutredningar i Norrköping respektive Jönköpings kommuner bedrivs. Nu arbetar hon i Nacka. Anna-Lena är vidareutbildad i bl.a. medling, hot och våld och samarbetssamtal. Under flera år var Anna-Lena ansvarig för umgängesstöd Fenix i Norrköping, där hon även arbetade i verksamheten. Tillsammans med Eva-Lotta har Anna-Lena varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2012.

Eva-Lotta Nyström, har arbetat som familjerättssekreterare i Norrköping mellan åren 2004- 2015, förnärvarande arbetar hon med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Eva-Lotta Nyström har varit med och tagit fram en modell för utredande barnintervjuer Norrköpingsmodellen, modellen används i ett flertal kommuner runt om i landet. Eva-Lotta har ett stort engagemang gällande barnperspektivet i socialtjänstens arbete och hur viktigt det är att synliggöra barnets röst i VBU-utredningar/upplysningar. Hon har föreläst och utbildat kollegor och studenter gällande barnintervjuer i cirka 10 års tid och har varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2011.

Linn Pantzar arbetar som rådman vid Nacka tingsrätt och har stor erfarenhet av att döma i mål om vårdnad- boende och umgänge. Hon berättar på ett pedagogiskt och lärorikt sätt bl.a. om hur våra utredningar hanteras i domstolen och om domstolsprocessen i ett vårdnadsmål.


Innehåll:
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna handlägga och utreda snabbupplysningar och vårdnadsutredningar samt att gå igenom processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Utbildningen skall ge dig kunskaper i vilken lagstiftning som styr det familjerättsliga arbetet samt vad en snabbupplysning och en vårdnadsutredning bör innehålla. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om Vårdnad, boende och umgänge.  Barnsamtalet i utredningen samt begrepp som en familjerättssekreterare använder sig av varje dag, som barnets bästa, barnperspektiv och riskbedömningar kommer att tas upp under kursdagarna.

Linn Pantzar kommer att föreläsa om processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar.

Plats: Elite hotell Arcadia, Körsbärsvägen 1, Stockholm. Tel: 08 - 566 215 00

Tider: Onsdagen den 15 november kl 09.30 (Kaffe och smörgås serveras från 09.00) till  fredagen den 17 november kl. 16.00

Luncherna kommer att serveras i anslutning till konferenslokalerna. Kom ihåg att anmäla om Du vill ha någon specialkost.


Avgift: medlem 5500 kr och för icke medlem 7000 kr. Beloppet sätts in på FSRs plusgirokonto 6045289-3, org nr 855100-7332. En faktura bifogas mailet med din bekräftelse.

 

Kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. Hotellet meddelar att Du är välkommen att boka rum hos dem för övernattning samband med kursen. Bokning av hotellrum sker direkt till Elite Arcadia på telefonnummer 08-566 215 00. Våra medlemmar som deltar i kursen får ett rabatterat pris på logi, 1580kr/natt inkl. moms. Priset gäller vid bokning fram till den 20 oktober. Uppge "Familjerättssocionomerna" vid bokning av logi.

Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 


Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsskapet gäller för 2017.

För information om programmet eller övriga frågor kontakta Joakim Blom, ordförande i FSR.

joakim@sfsr.se

Välkommen!

 

Anmälan på följande länk:   https://dinkurs.se/vbu17