Grundkurs i adoption

När: 31 januari, 2018 (09:00) – 1 februari (16:00)

Var: Stockholm, Elite Hotel Marina Tower

 

GRUNDKURS I ADOPTION, 2 dagar, Stockholm

Grundkursen riktar sig till dig som nyligen börjat handlägga adoptionsärenden. Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper. Du kommer erhålla kunskap om utredningsförfarande gällande internationell och nationell adoption. Utbildningsdagarna sker i föreläsningsform med avbrott för frågor, diskussioner i storgrupp och smågrupper samt film. Marie Alm och Åsa Hjertström är gästföreläsare från MFOF, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Kursledare är familjerättssocionomerna Anna-Carin Fagersand och Susanne Landquist båda med lång och bred erfarenhet av familjerättsligt arbete. Anna-Carin har sedan flera år tillbaka varit engagerad i adoptionsfrågor dels som utredare, dels som utbildare i Västerås och i Stockholm i den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. Intresset för adoptionsfrågor grundlades när hon arbetade på kvinnokliniken som kurator. I sitt arbete på kliniken var Anna-Carin knuten till Fertilitetsmottagningen och arbetade där med barnlöshetsproblematik. Susanne arbetar som familjerättssekreterare i Västerås. Hennes arbetsuppgifter är bland annat att handlägga adoptionsfrågor och har varit utbildare till den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. 

Kursens innehåll: Introduktion och presentation. Marie Alm och Åsa Hjertström från MFoF deltar första halvdagen och presenterar myndighetens verksamhet. Historik. Konventioner. Vilka barn adopteras? Internationell och nationell adoption. Viktiga begrepp inom adoptionsområdet. Barnlöshetsproblematik. Socialnämndens uppgifter och ansvar gällande adoption. Föräldrautbildningen och förberedelsesamtal. Adoptionsprocessen. Medgivandeutredning. Etiska dilemman. Lagstiftning.

Anmälan och information Kursen hålls på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Hotellet har möjlighet att erbjuda ett visst antal rum till en kostnad av 1607 kr/natt. För logi i dubbelrum tillkommer en avgift på 179 kr/rum. Vill du boka logi på Elite Hotel Marina Tower kontakta hotellet och uppge att ni deltar på Familjerättssocionomernas riksförenings kurs. Kursen inleds på onsdagen 31 januari kl. 9.00 med fika och kl. 09.30 påbörjas kursen. Avslutning den 1 februari kl 16.00. Kursavgiften är 4000 kr för medlemmar och 5500 kr för icke medlemmar. Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsanmälan görs via länk på hemsidan. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset men inte logi. Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser. Är kursen fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via mail. Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. Frågor om kursen besvaras av Anna Ekman: anna.ekman@lidkoping.se

 

Till anmälan!