Familjerättsdagarna 2019

När: 28 – 29 mars, 2019

Var: Gävle konserthus

 

FSR bjuder härmed in till Familjerättsdagarna 28-29 mars i Gävle! 

Dagarna består denna gång av föreläsningar i storsal. FSR håller även sitt årsmöte under första dagen, då även Familjerättspriset delas ut. Som vanligt bjuder vi också på festmiddag.

Deltagaravgiften är 3500 kr för medlemmar i FSR. För övriga deltagare är avgiften 5000 kr. I avgiften ingår fika, lunch och middag.

Anmälan sker här senast den 31 januari 2019. När Du gjort en anmälan får Du ett mail med en bekräftelse och en faktura som en bifogad pdf-fil. Fakturan skickas endast på detta sätt, och Du ansvarar själv för att den skickas vidare på rätt sätt och till rätt plats och att den blir betald. Glöm inte att ange att Du är medlem i FSR för att få medlemsrabatt på konferensavgiften. Var noga med att ange rätt e-postadress. Ange även namn på Din kommun eller arbetsgivare. Kontakta oss om Du inte fått ditt bekräftelsemail inom ett dygn. Kolla även din inkorg för spam eller s k massutskick.

Du betalar din medlemsavgift för 2019 här 

Föreläsare

28 mars 

MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  - Rebecca Berg, Cecilia Granberg och Anna Axelsson berättar om myndighetens arbete, informerar om aktuella regeringsuppdrag och delar med sig av några intressanta siffror från den officiella statistiken. Vi får veta vad som hände med handläggningsstödet om riskbedömningar. Lagändringar för adoption, planerade utbildningar samt adoptioner från Chile omnämns också.

Sofia Jungstedt och Susanne Stenberg - Nya regler om faderskap och föräldraskap Sofia Jungstedt var utredare och Susanne Stenberg utredningssekreterare i betänkandet "Nya regler om faderskap och föräldraskap", SOU 2018:68. De berättar om betänkandets huvudsakliga innehåll och förslag till lagändringar.

Görel Fred - ”Men släpp det där nu” Görel Fred är socionom och leg psykoterapeut. Arbetar som handledare, utbildare, föreläsare och terapeut. Författare till boken ”Försonas med din barndom – och kanske dina föräldrar” 

En föreläsning om försoning och att lägga ned strider man inte kan vinna. Barndomen är en viktig del i vem vi blir som vuxna och hur vi utövar vårt eget föräldraskap, och är inte så personlig som man tror. Görel berättar om det destruktiva och det konstruktiva grubblandet, om att försoning och förlåtelse är inte samma sak, och om varför barn aldrig kan ta makten – bara vanmakten.  Hon beskriver vuxna försoningsstrategier ohc strategier för att stötta barn i försoningsprocessen. 

29 mars

Malin Bergström - "Hur barn påverkas av växelvis boende och föräldrars förmåga att samarbeta" Malin Bergström är forskare, barnpsykolog och författare. Malin presenterar kunskapsläget forskningsmässigt för barn i växelvis boende med fokus på små barn. De aspekter av föräldrarelationen som är särskilt betydelsefulla för barns välbefinnande kallas på engelska coparenting. Malin diskuterar teori och forskning om coparenting och relaterar detta till forskning på svenska 3-åringar i växelvis boende. 

Per Brinkemo - "Mellan klan och stat" Per Brinkemo är journalist och författare. Han har studerat krockarna som kan uppstå när människor från klanbaserade samhällen möter "statsmarinerade" svenskar.  Många av de människor som kommer till Sverige i dag har inga, eller dåliga, erfarenheter av en stat. När staten inte fungerar eller går att lita på måste du i stället förlita dig på dina släktingar, klanen. Det är härifrån du får ditt sociala skyddsnät, din identitet, personliga och ekonomiska trygghet. Vem du umgås med, får barn med eller gifter dig med ligger således i hela klanens intresse. Per Brinkemo talar om ämnen som arrangerade äktenskap, heder och skam, könsroller, barnuppfostran, myndighetsnavigering, religion, demokrati och förtroende. Det kommer även att finnas utrymme för frågor.

Petter Iwarsson – ”Samtal med barn och föräldrar” - Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Han har tidigare arbetat inom socialtjänsten.

Hur kan jag utveckla mina förmågor att lyssna, förstå och kommunicera med barn, unga och föräldrar? Hur pratar jag med barn och ungdomar som inte själva bjuder in till samtal?

En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Föreläsningen fokuserar också forskning kring motståndskraft och hur samtal och bemötande kan skapa förutsättning för förändring och psykisk hälsa.

Erik Mägi – ”Rättsliga och social normer för föräldraskap” Erik Mägi är doktorand i civilrätt på Göteborgs universitet. Hans forskning berör fastställande av föräldraskap, normkritik, barns rättigheter och rättslig design. Han är även medförfattare till läroboken Stjärnfamiljejuridik (Gleerups 2015).

Erik Mägi kommer berätta om sina forskningsresultat om sociala normer i föräldraskapslagstiftningen, den rättsliga situationen för surrogatmoderskap, lagförändringar angående assisterad befruktning utomlands, transpersoners föräldraskap samt adoption. Det kommer ges utrymmer för frågor från publiken. Om det redan på förhand finns frågor, välkomnar Erik att dessa skickas till FSR för vidarebefordran till honom.

Allmänna upplysningar: Den som tar med väska till konserthuset bör märka den tydligt eftersom det kan komma att bli många väskor som förvaras på liten plats.

OBS: Den som önskar allergikost eller specialkost motiverat av religiösa skäl kan ange det under rubriken specialkost. Arrangören kan förstås även tillmötesgå önskemål om specialkost i form av vegetarisk kost.

 

Hotell Familjerättsdagarna 2019

Program Familjerättsdagarna 2019

 

Anmäl dig här! 

 

Anmälan är bindande. Vi gör inga återbetalningar vid återbud, men ni är välkomna att skicka annan deltagare om någon blir sjuk. 

Force majeure: strejk, lockout, elsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa evenemanget utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.