Under vårterminen 2024 kommer FSR att erbjuda två olika fader- och föräldraskapskurser. Båda kurserna hålls av Irena Nakevska som arbetar med fader- och föräldraskapsutredningar i sin roll som 1:e och familjerättssekreterare på familjerätten i Malmö. Irena har i många år hållt i kurser i ämnet och är en populär föreläsare. 

2024-01-24 genomfördes en digital grundkurs via ZOOM. Antalet deltagare är begränsad för att det ska finnas utrymme för gruppdiskussioner, frågor och gemensamma reflektioner. Kursen vänder sig till nya familjerättssekreterare eller annan personal som nyligen börjat handlägga fader- och föräldraskapsutredningar och vill lära sig grunderna.

 

2024-02-29 - 2024-03-01 erbjuds en tvådagarskurs i fader- och föräldraskapsutredningar. Kursen är en fördjupningskurs och deltagarna förväntas antingen ha deltagit i den digitala endagskursen eller ha arbetat med frågorna i minst ett år. Kursen kommer att ske på Elite Plaza Hotel i Göteborg. Här är länk till anmälan. Kursen är fulltecknad men reservplatser finns.