FSR arrangerar två olika fader- och föräldraskapskurser, en endags digital grundkurs och en tvådagars fördjupningskurs, plats varierar.

Båda kurserna hålls av Irena Nakevska som arbetar med fader- och föräldraskapsutredningar i sin roll som 1:e och familjerättssekreterare på familjerätten i Malmö. Irena har i många år hållt i kurser i ämnet och är en populär föreläsare. 

Nästa digitala endags grundkurs via ZOOM hålls 2024-04-25. Antalet deltagare är begränsad för att det ska finnas utrymme för gruppdiskussioner, frågor och gemensamma reflektioner. Kursen vänder sig till nya familjerättssekreterare eller annan personal som nyligen börjat handlägga fader- och föräldraskapsutredningar och vill lära sig grunderna. Anmäl dig här.

 2024-02-29 - 2024-03-01 erbjuds en tvådagarskurs i fader- och föräldraskapsutredningar. Kursen är en fördjupningskurs och deltagarna förväntas antingen ha deltagit i den digitala endagskursen eller ha arbetat med frågorna i minst ett år. Kursen kommer att hållas på Elite Stora Hotellet i Linköping. Här är länk till anmälan.