Praktisk information

Styrelsen hälsar välkommen till en digital Familjerättsdag torsdagen den 18:e mars mellan klockan 09.00-16.15. Dagen direktsänds och kan inte ses i efterhand. Det kommer finnas en öppen chat för frågor till föreläsarna via styrelsen som samordnar dagen.

Kostnaden för deltagande är 800 kronor för medlem och 2300 kronor för icke medlem. Anmälan till dagen och inloggningen per konto är personlig och kan inte delas med andra.

Under årsmötet sker digital omröstning och varje medlem röstar vid sin skärm. Har du en motion du vill ska behandlas vid årsmötet meddela styrelsen via mail senast den 1:a mars 2021. För den medlem som enbart vill delta på årsmötet meddela oss på info@sfsr.se för gratis inloggning till mötet.

Anmälan sker här.

Medlemsavgift för 2021 är 250 kr. Du kan registrera Dig som medlem och betala medlemsavgift här.

Program

09.00 - 09.15    Styrelsen hälsar välkommen 

09.15 - 10.15    MFoF - Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsfrågor

10.15 - 10.30    Paus

10.30 - 11.30   “Hela Barn - en barnfokuserad samtalsmodell för föräldrar i konflikt”

                           Föreläsare: Sandra McGinn och Maria Sköld       

11.30 - 12.00    FSR Årsmöte

12.00 - 13.00    Lunch

13.00 - 14.00   “Barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal - en modell för barnsamtal”.

                           Föreläsare: Ammi Albinsson och Karolina Markström

14.00 - 14.15    Paus

14.15 - 15.15   “Konsten att fördärva sitt liv - eller inte”.

                           Föreläsare: Stefan Einhorn

15.15 - 15.30    Paus

15.30 - 16.00    Forts. Stefan Einhorn

16.00 - 16.15    Styrelsen avslutar och tackar för dagen

Hela Barn- en barnfokuserad samtalsmodell för föräldrar i konflikt

Föreläsarna Sandra McGinn och Maria Sköld har båda lång erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer inom socialtjänsten. Utifrån sina samlade erfarenheter av svårigheter med att nå fram till stridande föräldrar på ett sätt som gör skillnad för deras barn, har de tillsammans skapat samtalsmodellen Hela Barn. Under de senaste åren har de arbetat i egen regi med att utbilda samtalsledare i modellen. Maria har vid sidan av detta arbetat som metodutvecklare inom socialtjänstens myndighetsutövande barn och ungdomsvård i många år. För tillfället arbetar hon som utredare vid Socialförvaltningen i Stockholms stad med stadsövergripande sociala frågor som rör barn 0-12 år, familjerätt och barnrätt. Sandra arbetar som familjebehandlare, nätverksledare och utbildare i Botkyrka kommun där samtalsmodellen är väletablerad. Sandra arbetar själv aktivt i modellen och leder det lokala Hela Barn-nätverket i Botkyrka.

“Hela Barn är en metod som sätter fokus på HUR föräldrar samtalar med varandra snarare än på att hitta lösningar. Vi försöker nå föräldrars motivation till förändring med nya grepp. I filmen får du följa ett föräldrapar som tar hjälp av Hela Barn. Du får se hur vi använder mentaliserande övningar samt verktyg för att öka strukturen och trygga rummet. Ambitionen är att stärka föräldrarnas motivation till förändring genom att visualisera barnets utsatthet. Här väcks insikten om att den enda framkomliga vägen är att jag som förälder tar ansvar för min egna förändring. 

Modellen omfattar fem samtal och kan med fördel användas inom socialtjänstens alla olika verksamheter som möter föräldrar i konflikt.”

Barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal – en modell för barnsamtal

Föreläsarna Ammi Albinsson och Karolina Markström driver företaget SAMS-konsulterna A&K. Deras modell finns presenterad i sin helhet i en FOU-rapport 86:2018 Barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal. Ammi Albinsson är socionom sedan 2003 och har arbetat med samarbetssamtal mellan 2003-2020. Hon arbetar idag med förebyggande föräldraskapsstöd individuellt och i grupp. Karolina Markström är socionom sedan 2005 och arbetat med samarbetssamtal mellan 2012-2018. Hon arbetar idag med föräldraskapsstöd, krisstöd och kurativa samtal individuellt och i grupp.

“Den här föreläsningen kommer att handla om barnsamtal inom ramen för samarbetssamtal. Vi kommer att beskriva samarbetsmodellen i sin helhet med fokus på barnsamtalen, barnets familj och vardag, känslor och upplevelser, drömbild och framtid samt hur samtalsledare återberättar dessa till föräldrarna. Ni kommer även få en beskrivning av hur föräldrar och barn uppfattar modellen och kort om våra erfarenheter.” 

Konsten att fördärva sitt liv- eller inte

Föreläsaren Stefan Einhorn arbetar som professor vid Karolinska Institutet och är en känd författare. 

“Det mesta av det vi gör är gott, men vi har även mörka sidor och en tendens att förstöra för oss själva. I föreläsningen diskuterar Stefan Einhorn våra ljusa och mörka sidor och ger även, med glimten i ögat, råd hur man effektivt saboterar sitt liv. Och vill man leva ett bra liv, ja då gör man helt enkelt bara tvärtom.”