Välkomna till Familjerättsdagarna 16-17 mars 2023 på Clarion Post i Göteborg!

Detta år ska alla som vill få plats! För den som hellre vill delta digitalt så direktsänds hela första dagen. 

Deltagaravgiften för hela konferensen på plats är 3500 kronor för medlemmar, 5000 kronor för icke medlem, och då ingår lunch båda dagarna samt middag på torsdagkväll men inte hotellrum.

Deltagaravgift per deltagare via direktstreaming torsdag den 16 mars är 1500 kr för medlem och 3000 kronor för icke medlem. Anmäl dig senast den 31 januari.

Medlemsskap som betalas nu gäller för hela år 2023, anmäl dig här

Anmäl dig här för deltagande på Familjerättsdagarna på plats. 

Anmäl dig här för deltagande via länk torsdag den 16 mars.  

Till höger kan du se programmet, mer om innehållet och föreläsarna samt praktiskt information om årsmötet och hotellet. 

Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. 

Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura. Om du lämnat rätt uppgifter sänds även en digital faktura ut. Viktigt: Om du inte får en bekräftelse via e-post ganska snart efter anmälan har något gått fel. Kolla i din korg för spam eller s k massutskick ogh om den finns där annars kontakta info@sfsr.se så att vi kan ordna problemet.