Välkomna till Familjerättsdagarna 21-22 mars 2024 på Västerås Kongress!

 

Till höger kan du se programmet, mer om innehållet och föreläsarna samt praktiskt information om Västerås kongress, årsmötet och olika hotell. 

Deltagaravgiften för hela konferensen är 3500 kronor för medlemmar, 5000 kronor för icke medlem, och då ingår lunch båda dagarna samt middag med underhållning på torsdagkväll men inte hotellrum.

Anmäl dig senast den 31 januari. Anmäl dig här.

Medlemsskap som betalas nu gäller för hela år 2024. Anmäl medlemsskap här

 

Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att ställa in konferensen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än konferensavgiften. 

Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får du omgående ett svarsmail med bekräftelse. Faktura sänds alltid ut digiatlat under förutsättning av att du lämnat rätt uppgifter vid anmälan. 

Viktigt: Om du inte får en bekräftelse via e-post ganska snart efter anmälan har något gått fel. Det samma gäller om du senare får en faktura via e post eller via en påminnelse. Kolla även i din korg för spam eller s k massutskick om bekräftelsen finns där, annars kontakta info@sfsr.se så att vi kan ordna problemet.