Kontakt

Familjerättssocionomernas riksförening

Mail:
Ordförande
Malin Carlsson
malin@sfsr.se
Kassör
Jan Nyberg
info@sfsr.se
Hemsideansvarig och Medlemsansvarig
webmaster@sfsr.se