Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan

Styrelsens arbete sker ideellt och vi hanterar föreningens ekonomi med målet att ha en trygg ekonomisk grund med täckning för alla åtagna utgifter. Eventuellt överskott ska komma medlemmarna till godo. Ett sätt att använda föreningens överskott har varit att styrelsen arrangerat endagsföreläsningar med internationella föreläsare till rabatterade deltagaravgifter.

Ett annat sätt att använda föreningens överskott, som styrelsen vill uppmuntra, är att ansöka om bidrag från FSR för lokala eller regionala arrangemang. Det kan gälla kunskapsspridning om exempelvis metoder, program, föräldragrupper/barngrupper, erfarenheter som ni i er kommun/stadsdel kan dela och diskutera med fler kollegor. Det kan ske genom föreläsningsdag, seminarium, kunskapsutbyte, studiebesök eller på annat sätt. Det ekonomiska bidraget kan exempelvis täcka lokalkostnad, fika och eventuellt resa för att möjliggöra samverkansformen. För att beviljas ekonomiskt bidrag ska mottagaren, efter genomförd aktivitet, skriva en artikel där syftet, utförandet och resultatet framkommer som styrelsen publicerar på hemsidan för alla medlemmars kännedom.

Ansökningar inkomna under året behandlas vid styrelsemöte i januari nästkommande år. 

Skicka in er ansökan med motivering och kostnadsförslag till styrelsen:

info@sfsr.se