Torsdag 12 mars

 

09.00 - 10.00 Registrering, kaffe och smörgås
10.00 - 10.05      Välkommen till Karlstad - Socialdirektör Monica Persson
10.05 - 10.15 Välkommen till Familjerättsdagarna 2020 - Ordförande Malin Carlsson
10.15 - 11.15 Barnkonventionen som svensk lag. Vad betyder det för familjerättssocionomers arbete? - Johanna Schiratzki
11.15 - 12.00 Fri tid
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.45      No kids in the middle - Jusinte van Lawick
14.45 - 15.15 Fika                        
    
   
16.30 - 19.00      Extra öppet och fritt inträde till Lars Lerins utställning på Sandgrund. En introduktionsvisning på 20 minuter startar klockan 17.00.

18.30 - 19:00

19.00 - sent

Fördrink och mingel

Festmiddag med utdelning av Familjerättspriset

Fredag 13 mars

08.30 - 09.00 Årsmöte
09.00 - 09.45 Presentation av ett evidensbaserat digitalt instrument som sedan 2019 blivit obligatoriskt för alla danska föräldrar som ansöker om skilsmässa -  Gert Martin Hald och Søren Sander
09.45 - 10.15 Fika
10.15 - 11.00        Gert Martin Hald och Søren Sander forts.
11.00 - 12.00       Vad innebär våld från familjens olika medlemmar för barn? Hur ny svensk forskning möjliggör en differentierad förståelse - Åsa Källström 
12.00 - 13.00       Lunch
13.00 - 14.00 Hur trauma och andra belastningar i uppväxten stör barns utveckling - Dag Ö Nordanger 
14.00 - 14.30 Fika
14.30 - 15.30 Dag Ö Nordanger forts.