Familjerättslig nätverksträff i Trelleborg

 

Sedan drygt 20 år tillbaka har ett antal kommuner i Skåne haft nätverksträffar vid två tillfällen per termin: Trelleborg, Malmö, Lund, Lomma, Burlöv, Sjöbo, Tomelilla, Skurup, Simrishamn, Ystad, Höör, Vellinge, Staffanstorp, Svedala, Eslöv och Hörby.

 

Under träffarna diskuteras olika familjerättsliga frågeställningar med målsättningen att bli mer enhetliga. Dessutom är det ett bra forum att knyta nya och gamla kontakter samt att stötta varandra i olika frågor. Återkommande inslag i våra träffar är en presentationsrunda där nya kollegor välkomnas, uppföljning av föregående protokoll samt genomgång där samtliga tar upp de frågor som de önskar en diskussion kring. Protokoll förs och skickas till samtliga deltagare efter träffen. Kommunerna brukar turas om att stå för lokal och fika.

 

Det var dags för Trelleborg att bjuda in de andra kommunerna till nätverksträff torsdagen den 14 november. Som vi hade förstått det kan kommunerna ansöka om ekonomiskt bidrag hos FSR för regional samverkan och vi tänkte att det vore trevligt att kunna bjuda på lite utöver det vanliga. Vi ansökte därför hos FSRs styrelse om ett bidrag till den inplanerade nätverksträffen. Bidraget räckte till frukost, lunch och lokalkostnad för cirka 25 personer på Dannegården i Trelleborg.

 

Under träffen diskuterades ett antal frågor kring medgivande och faderskap som har blivit alltmer komplicerade; samarbetssamtal och samtalsledarens roll och mandat i samtalet; avtalsskrivande med hänsyn till den allt större efterfrågan kring avtal om underhåll; frågor kring att Barnkonventionen blir lag och innebörden av detta; vad det kan innebära att byta till ett annat dokumentationssystem; återkoppling gällande en tidigare diskussion kring en gemensam högskoleutbildning varpå det framkom att intresset är stort, men att det inte finns tillräckligt med pengar; samt en lägesrapport från de olika kommunerna, det vill säga hur det ser ut med antal ärenden och tyngden av dessa. Nya tider bestämdes inför den kommande vårens två träffar.

 

Samtliga deltagare var eniga om att det blev en gemytlig träff med god mat, god stämning och givande utbyten. Jag framför härmed ett stort tack till FSR för bidraget som möjliggjorde en träff utöver det vanliga! 

 

Maria Knezovic, Trelleborgs kommun.