På gång

Familjerättsdagarna 2019

Dagarna består denna gång av föreläsningar i storsal. FSR håller även sitt årsmöte under första dagen, då även Familjerättspriset delas ut. Som vanligt bjuder vi också på festmiddag.

Deltagaravgiften är 3500 kr för medlemmar i FSR. För övriga deltagare är avgiften 5000 kr. I avgiften ingår fika, lunch och middag.

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 2 - 4 april 2019 på Elite Hotel Arcadia.

Grundkurs i vårdnadsutredningar

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 24-26/4 2019 på Elite Grand hotel Gävle

Grundkurs i faderskapsutredningar

Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar. Deltagarna får på den tredje dagen ska också få en fördjupning i handläggningen av mer komplicerade faderskapsärenden. Kursledare är Irena Nakevska.

Grundkurs i samarbetssamtal

FSR presenterar SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN? En grundkurs i att leda samarbetssamtal 11-13 juni på Elite Stora Hotellet i Örebro.