Styrelsen har som ambition att erbjuda grundutbildningar i samarbetssamtal (två/termin), faderskap (en/termin) och vårdnad/boende och umgänge (en/termin)