Grundkurs i vårdnadsutredningar

31 juli, 2012

Tid: 2012-10-02--2012-10-03

Plats: Elite Hotell Arcadia, Körsbärsvägen 1, Stockholm www.elite.se/sv/hotell/stockholm/arcadia

Föreläsare: Eva-Lotta Nyström, Anna-Lena Liif  och Christina Brobacke

Kursledare är Eva-Lotta Nyström, familjerättssekreterare i Norrköping. Eva-Lotta Nyström har under de senaste åren utbildat och föreläst om utredande barnsamtal för kollegor i Norrköping och andra kommuner samt för studenter vid Linköpings universitet. Vidare Anna-Lena Liif, familjerättssekreterare i  Jönköping med mångårig erfarenhet av familjerättsarbete och vårdnadsutredningar.

Christina Brobacke arbetar som rådman vid Västmanlands tingsrätt.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna handlägga och utreda snabbupplysningar och vårdnadsutredningar samt att gå igenom processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Kursen vänder sig till dig som är ny inom det familjerättsliga området.

Utbildningen skall ge dig kunskaper i vilken lagstiftning som styr det familjerättsliga arbetet samt vad en snabbupplysning och en vårdnadsutredning bör innehålla. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om Vårdnad, boende och umgänge.

Barnsamtalet i utredningen samt begrepp som en familjerättssekreterare använder sig av varje dag, som barnets bästa, barnperspektiv och riskbedömningar kommer att tas upp under kursdagarna.

Christina Brobacke kommer att föreläsa om processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Christina Brobacke kommer att medverka första dagen efter lunch.

Kursavgiften är 3500 kr för medlemmar och 5000 för icke medlemmar. Avgiften sätts in på FSR:s plusgironummer 6045289-3 i samband med att den skriftliga anmälan skickas via länken http://dinkurs.se/appliance/?event_id=13070 (Var noga med att ange rätt e-post adress vid anmälan)

Minns att om Din arb givare använder en sepciell fakturaadress är det den adressen Du skall ange vid anmälan till kursen.

Lunch, för-och eftermiddagskaffe ingår i priset.

Kostnad för övernattning ingår ej. Elite Hotel Arcadia meddelar att Du är välkommen att boka rum hos dem för övernattning i samband med kursen. Kontakta hotellet på telefon nr 08-56621500 och uppge kod nr 1266992 vid bokning. Avtal om övernattning sker görs med hotellet och utan ansvar för FSR.

Anmälan är bindande

Medlemsavgiften är 250 kr

FSR:s organisationsnummer: 855100-7332

Sista anmälningsdag: 31 augusti 2012

Om Du inte får plats på kursen så informeras Du om detta relativt omgående.

Frågor om kursen besvaras av ordförande Jan Nyberg via info@sfsr.se

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »