Ny internationell förening för familjemedlare

2 augusti, 2012

Familjemedling är en profession under stark utveckling. För att möta de behov som familjemedlare har samt bedriva påverkansarbete kring familjemedling, har organisationen Academy for Professional Family Mediators (www.APFMnet.org) startats. Syftet är att samla familjemedlare världen över, och tillsammans skapa kvalitetsutveckling, utbyte av kunskap och erfarenheter etc. Flera namnkunniga familjemedlare ingår i styrelsen, bla Bill Eddy som föreläste vid familjerättsdagarna i Malmö. Föreningen har sin första internationella konferens i Cape Cod 27-30 september 2012 och hälsar familjemedlare världen över välkomna att delta, inspireras och få nya kunskaper.

Andra aktiviteter inom föreningen är webseminarier, bokcirklar via telefonkonferenser mm. APFM håller för närvarande på att utarbeta en etisk kod samt riktlinjer för familjemedling. Tanken är att dessa sedan ska vara en grund för utbildning inom familjemedling samt ge möjlighet att söka ICE-certifiering som familjemedlare. Man planerar för att de som arbetar med familjemedling (som i Sverige motsvaras av samarbetssamtal) ska vara certifierade.  En svensk utbildning som inkluderar denna kunskapsbas håller för närvarande på att utformas.

De som vill veta mer är välkomna att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com  som ingår i APFMs styrelse samt leder den internationella kommittéen. APFM letar resurspersoner från Europa till den internationella kommittéen, så tveka inte att anmäla intresse om du är intresserad av metodutveckling inom familjerätt!