Ny internationell förening för familjemedlare

2 augusti, 2012

Familjemedling är en profession under stark utveckling. För att möta de behov som familjemedlare har samt bedriva påverkansarbete kring familjemedling, har organisationen Academy for Professional Family Mediators (www.APFMnet.org) startats. Syftet är att samla familjemedlare världen över, och tillsammans skapa kvalitetsutveckling, utbyte av kunskap och erfarenheter etc. Flera namnkunniga familjemedlare ingår i styrelsen, bla Bill Eddy som föreläste vid familjerättsdagarna i Malmö. Föreningen har sin första internationella konferens i Cape Cod 27-30 september 2012 och hälsar familjemedlare världen över välkomna att delta, inspireras och få nya kunskaper.

Andra aktiviteter inom föreningen är webseminarier, bokcirklar via telefonkonferenser mm. APFM håller för närvarande på att utarbeta en etisk kod samt riktlinjer för familjemedling. Tanken är att dessa sedan ska vara en grund för utbildning inom familjemedling samt ge möjlighet att söka ICE-certifiering som familjemedlare. Man planerar för att de som arbetar med familjemedling (som i Sverige motsvaras av samarbetssamtal) ska vara certifierade.  En svensk utbildning som inkluderar denna kunskapsbas håller för närvarande på att utformas.

De som vill veta mer är välkomna att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com  som ingår i APFMs styrelse samt leder den internationella kommittéen. APFM letar resurspersoner från Europa till den internationella kommittéen, så tveka inte att anmäla intresse om du är intresserad av metodutveckling inom familjerätt!

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Medlingens dag 26e november i Stockholm

25 October, 2021

Styrelsen vill tipsa om en föreläsningsdag arrangerad av en förening som heter Svenskt forum för medling. …

Digital föreläsning om nya regler för faderskaps och föräldraskapsutredningar

24 October, 2021

Det har skett stora förändringar inom handläggningen av faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen senaste tiden och fler är på gång. …

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Nyhetsarkiv »