Ny internationell förening för familjemedlare

2 augusti, 2012

Familjemedling är en profession under stark utveckling. För att möta de behov som familjemedlare har samt bedriva påverkansarbete kring familjemedling, har organisationen Academy for Professional Family Mediators (www.APFMnet.org) startats. Syftet är att samla familjemedlare världen över, och tillsammans skapa kvalitetsutveckling, utbyte av kunskap och erfarenheter etc. Flera namnkunniga familjemedlare ingår i styrelsen, bla Bill Eddy som föreläste vid familjerättsdagarna i Malmö. Föreningen har sin första internationella konferens i Cape Cod 27-30 september 2012 och hälsar familjemedlare världen över välkomna att delta, inspireras och få nya kunskaper.

Andra aktiviteter inom föreningen är webseminarier, bokcirklar via telefonkonferenser mm. APFM håller för närvarande på att utarbeta en etisk kod samt riktlinjer för familjemedling. Tanken är att dessa sedan ska vara en grund för utbildning inom familjemedling samt ge möjlighet att söka ICE-certifiering som familjemedlare. Man planerar för att de som arbetar med familjemedling (som i Sverige motsvaras av samarbetssamtal) ska vara certifierade.  En svensk utbildning som inkluderar denna kunskapsbas håller för närvarande på att utformas.

De som vill veta mer är välkomna att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com  som ingår i APFMs styrelse samt leder den internationella kommittéen. APFM letar resurspersoner från Europa till den internationella kommittéen, så tveka inte att anmäla intresse om du är intresserad av metodutveckling inom familjerätt!

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »