Ny internationell förening för familjemedlare

2 augusti, 2012

Familjemedling är en profession under stark utveckling. För att möta de behov som familjemedlare har samt bedriva påverkansarbete kring familjemedling, har organisationen Academy for Professional Family Mediators (www.APFMnet.org) startats. Syftet är att samla familjemedlare världen över, och tillsammans skapa kvalitetsutveckling, utbyte av kunskap och erfarenheter etc. Flera namnkunniga familjemedlare ingår i styrelsen, bla Bill Eddy som föreläste vid familjerättsdagarna i Malmö. Föreningen har sin första internationella konferens i Cape Cod 27-30 september 2012 och hälsar familjemedlare världen över välkomna att delta, inspireras och få nya kunskaper.

Andra aktiviteter inom föreningen är webseminarier, bokcirklar via telefonkonferenser mm. APFM håller för närvarande på att utarbeta en etisk kod samt riktlinjer för familjemedling. Tanken är att dessa sedan ska vara en grund för utbildning inom familjemedling samt ge möjlighet att söka ICE-certifiering som familjemedlare. Man planerar för att de som arbetar med familjemedling (som i Sverige motsvaras av samarbetssamtal) ska vara certifierade.  En svensk utbildning som inkluderar denna kunskapsbas håller för närvarande på att utformas.

De som vill veta mer är välkomna att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com  som ingår i APFMs styrelse samt leder den internationella kommittéen. APFM letar resurspersoner från Europa till den internationella kommittéen, så tveka inte att anmäla intresse om du är intresserad av metodutveckling inom familjerätt!

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »