Ny internationell förening för familjemedlare

2 augusti, 2012

Familjemedling är en profession under stark utveckling. För att möta de behov som familjemedlare har samt bedriva påverkansarbete kring familjemedling, har organisationen Academy for Professional Family Mediators (www.APFMnet.org) startats. Syftet är att samla familjemedlare världen över, och tillsammans skapa kvalitetsutveckling, utbyte av kunskap och erfarenheter etc. Flera namnkunniga familjemedlare ingår i styrelsen, bla Bill Eddy som föreläste vid familjerättsdagarna i Malmö. Föreningen har sin första internationella konferens i Cape Cod 27-30 september 2012 och hälsar familjemedlare världen över välkomna att delta, inspireras och få nya kunskaper.

Andra aktiviteter inom föreningen är webseminarier, bokcirklar via telefonkonferenser mm. APFM håller för närvarande på att utarbeta en etisk kod samt riktlinjer för familjemedling. Tanken är att dessa sedan ska vara en grund för utbildning inom familjemedling samt ge möjlighet att söka ICE-certifiering som familjemedlare. Man planerar för att de som arbetar med familjemedling (som i Sverige motsvaras av samarbetssamtal) ska vara certifierade.  En svensk utbildning som inkluderar denna kunskapsbas håller för närvarande på att utformas.

De som vill veta mer är välkomna att kontakta cecilia.j.granberg@gmail.com  som ingår i APFMs styrelse samt leder den internationella kommittéen. APFM letar resurspersoner från Europa till den internationella kommittéen, så tveka inte att anmäla intresse om du är intresserad av metodutveckling inom familjerätt!

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Grundkurser i samarbetssamtal hösten 2020

10 May, 2020

FSR arrangerar nya grundkurser i samarbetssamtal under höstren 2020. Kursledare blir Bernt Wahlsten. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »