Gemensam bas för familjemedling i Europa

2 augusti, 2012

En europeisk utbildning för familjemedlare, finansierad av EU, har genomförts i Bryssel under våren 2012. Två familjemedlare från varje EU-land har genomgått en utbildning för utbildare och kommer nu att utbilda vidare i sina hemländer. Från Sverige deltog Cecilia Granberg och Catharina Tholin. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas och ett europeiskt nätverk för familjemedlare, som ska underlätta vid internationell familjemedling.

Medling vid bortförande/kvarhållande av barn ställer särskilt höga krav på genomförande och metod. Utbildningen har skapats för att ge en gemensam grund för teori, metodval och praktik. Tillvägagångssättet är anpassat efter de behov som parterna har vid hög konfliktnivå och/eller vid känslomässig kris, och passar även andra typer av samtal där dessa komponenter ingår.

I utbildningen har också getts kunskap om kulturella aspekter vid kommunikation, familjetraditioner, legal kontext, aktuell forskning och metodutveckling, onlinemedling samt barns delaktighet vid medling.  Mer information finns på sidan www.crossbordermediator.eu.