Gemensam bas för familjemedling i Europa

2 augusti, 2012

En europeisk utbildning för familjemedlare, finansierad av EU, har genomförts i Bryssel under våren 2012. Två familjemedlare från varje EU-land har genomgått en utbildning för utbildare och kommer nu att utbilda vidare i sina hemländer. Från Sverige deltog Cecilia Granberg och Catharina Tholin. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas och ett europeiskt nätverk för familjemedlare, som ska underlätta vid internationell familjemedling.

Medling vid bortförande/kvarhållande av barn ställer särskilt höga krav på genomförande och metod. Utbildningen har skapats för att ge en gemensam grund för teori, metodval och praktik. Tillvägagångssättet är anpassat efter de behov som parterna har vid hög konfliktnivå och/eller vid känslomässig kris, och passar även andra typer av samtal där dessa komponenter ingår.

I utbildningen har också getts kunskap om kulturella aspekter vid kommunikation, familjetraditioner, legal kontext, aktuell forskning och metodutveckling, onlinemedling samt barns delaktighet vid medling.  Mer information finns på sidan www.crossbordermediator.eu.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Grundkurser i samarbetssamtal hösten 2020

10 May, 2020

FSR arrangerar nya grundkurser i samarbetssamtal under höstren 2020. Kursledare blir Bernt Wahlsten. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »