Gemensam bas för familjemedling i Europa

2 augusti, 2012

En europeisk utbildning för familjemedlare, finansierad av EU, har genomförts i Bryssel under våren 2012. Två familjemedlare från varje EU-land har genomgått en utbildning för utbildare och kommer nu att utbilda vidare i sina hemländer. Från Sverige deltog Cecilia Granberg och Catharina Tholin. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas och ett europeiskt nätverk för familjemedlare, som ska underlätta vid internationell familjemedling.

Medling vid bortförande/kvarhållande av barn ställer särskilt höga krav på genomförande och metod. Utbildningen har skapats för att ge en gemensam grund för teori, metodval och praktik. Tillvägagångssättet är anpassat efter de behov som parterna har vid hög konfliktnivå och/eller vid känslomässig kris, och passar även andra typer av samtal där dessa komponenter ingår.

I utbildningen har också getts kunskap om kulturella aspekter vid kommunikation, familjetraditioner, legal kontext, aktuell forskning och metodutveckling, onlinemedling samt barns delaktighet vid medling.  Mer information finns på sidan www.crossbordermediator.eu.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Medlingens dag 26e november i Stockholm

25 October, 2021

Styrelsen vill tipsa om en föreläsningsdag arrangerad av en förening som heter Svenskt forum för medling. …

Digital föreläsning om nya regler för faderskaps och föräldraskapsutredningar

24 October, 2021

Det har skett stora förändringar inom handläggningen av faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen senaste tiden och fler är på gång. …

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Nyhetsarkiv »