Gemensam bas för familjemedling i Europa

2 augusti, 2012

En europeisk utbildning för familjemedlare, finansierad av EU, har genomförts i Bryssel under våren 2012. Två familjemedlare från varje EU-land har genomgått en utbildning för utbildare och kommer nu att utbilda vidare i sina hemländer. Från Sverige deltog Cecilia Granberg och Catharina Tholin. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas och ett europeiskt nätverk för familjemedlare, som ska underlätta vid internationell familjemedling.

Medling vid bortförande/kvarhållande av barn ställer särskilt höga krav på genomförande och metod. Utbildningen har skapats för att ge en gemensam grund för teori, metodval och praktik. Tillvägagångssättet är anpassat efter de behov som parterna har vid hög konfliktnivå och/eller vid känslomässig kris, och passar även andra typer av samtal där dessa komponenter ingår.

I utbildningen har också getts kunskap om kulturella aspekter vid kommunikation, familjetraditioner, legal kontext, aktuell forskning och metodutveckling, onlinemedling samt barns delaktighet vid medling.  Mer information finns på sidan www.crossbordermediator.eu.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »