Gemensam bas för familjemedling i Europa

2 augusti, 2012

En europeisk utbildning för familjemedlare, finansierad av EU, har genomförts i Bryssel under våren 2012. Två familjemedlare från varje EU-land har genomgått en utbildning för utbildare och kommer nu att utbilda vidare i sina hemländer. Från Sverige deltog Cecilia Granberg och Catharina Tholin. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas och ett europeiskt nätverk för familjemedlare, som ska underlätta vid internationell familjemedling.

Medling vid bortförande/kvarhållande av barn ställer särskilt höga krav på genomförande och metod. Utbildningen har skapats för att ge en gemensam grund för teori, metodval och praktik. Tillvägagångssättet är anpassat efter de behov som parterna har vid hög konfliktnivå och/eller vid känslomässig kris, och passar även andra typer av samtal där dessa komponenter ingår.

I utbildningen har också getts kunskap om kulturella aspekter vid kommunikation, familjetraditioner, legal kontext, aktuell forskning och metodutveckling, onlinemedling samt barns delaktighet vid medling.  Mer information finns på sidan www.crossbordermediator.eu.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »