Ny studie om effekten av ”helikopterföräldraskap”

12 oktober, 2012

Ny studie om effekten av ”helikopterföräldraskap”

En studie från Australien visar på ökad risk för ångest hos barnet när mamma varit överbeskyddande. Studien genomfördes av Centre for Emotional Health at Macquarie University och leddes av professor Jennifer Hudson.

200 barns psykiska hälsa skattades vid 3-4 års ålder och sedan fem år senare. Forskarna bedömde samspelet med föräldern som också fick bemöta påståenden som ”Jag bestämmer vem mitt barn ska leka med”, ” Jag klär på barnet fastän han/hon kan klä sig själv”. I studien framgick att barnen oftare konstaterades ha ångestrelaterad diagnos vid andra undersökningstillfället om modern varit överbeskyddande eller överdrivet engagerad i barnets situation.

Forskarna tar upp att många föräldrar tror att barnets ängslighet går över, men att detta inte stämmer. Ångesten kvarstår många år senare. Allt fler barn har ångestrelaterade problem och i rapporten dras slutsatsen att det är viktigt att bygga upp stödinsatser för att minska risken att barnets utvecklar ångestrelaterad psykisk ohälsa.

Rapporten kan vara användbar i familjerättsliga sammanhang, exempelvis vid vårdnadsutredningar eller vid föräldrautbildning. Den ger forskningsstöd för att barn i högre grad utvecklar psykisk ohälsa om de blir överbeskyddade.

/Cecilia J Granberg