Ny studie om effekten av ”helikopterföräldraskap”

12 oktober, 2012

Ny studie om effekten av ”helikopterföräldraskap”

En studie från Australien visar på ökad risk för ångest hos barnet när mamma varit överbeskyddande. Studien genomfördes av Centre for Emotional Health at Macquarie University och leddes av professor Jennifer Hudson.