Familjerättspriset 2013

8 november, 2012

Hej.

Nu är det dags att nominera familjepristagare för 2013. Har du någon som du vill nominera så skicka in det påinfo@sfsr.se, senast den 31/1-13. Det kan vara en enskild person, som tex Tomas Törnqvist som fick priset 2011 eller en grupp som tex Gällivare familjerättsenhet som fick priset 2010 eller Huddinge 2012. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen men ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete har utvecklats

Priset kommer att delas ut under familjerättsdagarna i Eskilstuna den 20-21 mars. Inbjudan kommer snart!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen