Familjerättsdagarna 2013

28 november, 2012

Inbjudan till Familjerättsdagarna 2013

När: 20 mars, 2013 09:00 till 21 mars, 2013 16:30
Plats: Elite Hotel i Eskilstuna

Inbjudan till Familjerättsdagarna 2013

På Elite Stadshotellet i Eskilstuna.

Onsdagen den 20 mars klockan 9.00 till torsdagen den 21 mars klockan 16 .30.

Luncher och festmiddag intas på hotellet.

Avgift för medlem 3000 kr. Avgift för icke medlem 4500 kr.

Anmälan sker via länk https://dinkurs.se/14654 eller https://dinkurs.se/appliance/?event_id=14654, senast den 31 januari 2013 och är bindande.

Är evenemanget fulltecknat meddelas du detta relativt omgående via mail.

OBS! Avgiften är endast för konferensen. Boendet bokas av varje deltagare på egen bekostnad.

Elite Hotel har reserverat ett antal rum till förmånligare pris, enkelrum  á 1150 kr eller 1390 kr och dubbelrum á1752 kr inkl moms. Bokningarna görs på telefonnummer 016 - 5402300. Uppge kod 1242927 vid bokning. Även Comfort hotell, som ligger bredvid Elite stadshotellet, har reserverat rum, priset är 1095 kr inkl moms. Bokningarna görs på telefonnummer: 016-17 78 00. Uppge kod: Blockbokning 19-21/3 Familjerättssocionomerna. Dessa priser gäller t o m 20130131 därefter blir priserna och tillgången på rum ändrat.

Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa evenemanget utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Första dagen av FSR-dagarna och andra dagens eftermiddag bygger på storföreläsningar. Under förmiddagen dag två väljer du mellan sex olika seminarier, du väljer ett innan förmiddagsfikat och ett annat efter förmiddagsfikat. På grund av de olika rumsstorlekarna är seminarierna platsbegränsade. Väljer du ett seminarie som är fullbokat får du välja ett annat. När du går in och anmäler dig via DinKurs så kommer du kunna välja seminarie där. När ett seminarie är fullbokat kommer du då att få ett direktsvar om detta.

Program

DAG 1 | onsdag den 20 mars

09.00-10.00 Incheckning, registrering, kaffe och smörgås. 

10.00-10.15 Ordförande Jan Nyberg i FSR hälsar välkommen. 

10.15-11.00 Socialstyrelsen informerar. 

11.00-12.00 Årsmöte och utdelande av Familjerättspriset. 

12.00-13.00 Lunch. 

13.00-14.30 Storföreläsning. Om hur barn påverkas av våld: Våld förändrar barnhjärnan och om hur vi professionella blir påverkade av det våld vi möter: Smittad av våld – om sekundärtraumatisering och ”compassionsfattigue” (ung. utbrändhet vad gäller ork att känna empati), om hur vi kan bli sjuka av våra arbeten. Föreläsare Per Isdal, psykolog och grundare av ATV - Alternativ till våld. (Se hemsida www.atv-stiftelsen.no). 

14.30-15.00 Kaffe. 

15.00-16.30 Fortsatt storföreläsning. 

18.00 Mingel, middag och underhållning.

DAG 2 | torsdag den 22 mars

 

09.00-10.15 Valbara seminarium 1-6

1. Hur arbetar vi i domstol med mål om vårdnad, boende och umgänge och hur dömer vi egentligen? Föreläsare Ylva Myhrberg, rådman Norrtälje tingsrätt. 

2. Växelvis boende – tryggast för barnen eller ett socialt experiment? Föreläsare Malin Bergström, barnpsykolog och Med Dr. som driver forskningsprojektet Elvis om växelvisboende på CHESS, Stockholms universitet/Karolinska institutet. 

3. När barn blir skilda – att synliggöra barnets röst i skilsmässans larm. Föreläsare Erik Abrahamsson, socionom, leg Psykoterpeut och handledare med lång erfarenhet inom barnpsykiatrin. 

4 . Barn och trauma - aktuella perspektiv på konsekvenser av våld och övergrepp samt grundprinciper för stöd och behandling av drabbade barn. Föreläsare Anna Norlén, Leg. psykolog, Leg. psykoterpeut och verksamhetsledare på Rädda barnen.

5. BRIS berättar om barn och ungas upplevelser av skilsmässa. Uppgifter från kommande rapport.

6. Surrogatmödraskap. Föreläsare Anna Singer. 

10.15-10.45 Kaffe.

10.45-12.00 Valbara seminarium 1-6

12.00-13.00 Lunch.

13.00-14.30 Storföreläsning. Separationer, familjekriser, handlar om anknytnings brister! Hur kan det familjerättsliga arbetet vägledas av anknytningsteorin för att trygga föräldrarollen och därmed säkra barnets bästa? Föreläsningen berör föräldrarollen, barns rätt till trygghet och umgängesfrågor utifrån ett anknytningsperspektiv. Föreläsare Eva Körner, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut samt klinisk specialist.

14.30-15.00 Kaffe.

15.00-16.30 Fortsatt storföreläsning.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Grundkurser i samarbetssamtal hösten 2020

10 May, 2020

FSR arrangerar nya grundkurser i samarbetssamtal under höstren 2020. Kursledare blir Bernt Wahlsten. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »