Radioreportage - Barn i kläm i vårdnadstvister

19 december, 2012

Barnen glöms ofta bort när föräldrar strider i vårdnadstvister. Tvisterna blir allt fler och nu är forskare och advokater oroliga över att barnen kommer i kläm och efterlyser att barnen återigen sätts i fokus.

Klicka här för att lyssna på reportaget från Sveriges Radio P1-morgon

 

Här är också ett tidigare inslag från Ekot där Annika Rejmer berättar om det pågående forskningsprojektet om vårdnadstvister som pågår i samarbete mellan FOU Södertörn och rättssociologiska enheten vid Lunds universitet

Klicka här för att lyssna på inslaget från Ekot i Sveriges Radio